Tân Trường: Gìn giữ và cải thiện môi trường sống

21/09/2018 15:17 Địa phương
Thực hiện mục tiêu chung của Quốc gia về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, cũng như bám sát chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, xã Tân Trường xác định hướng đi “Gìn giữ và cải thiện môi trường sống” là cách duy trì và phát triển bền vững nền kinh tế địa phương. Và khi kinh tế địa phương phát triển, sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phát triển bền vững chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc nguyên lý đó, trong thời gian qua, xã Tân Trường đã đạt tổng sản lượng cây lương thực, cây có hạt vượt 138.24% kế hoạch năm và vượt 8.28% so với cùng kỳ năm 2017.
Để phát triển bền vững thì việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới phải gắn với bảo vệ môi trường, qua đó Tân Trường đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế đồng bộ, hiệu quả, tiếp tục đưa cơ giới hoá, ứng dụng hoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, sản lượng và giảm sức lao động cho người dân.
Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xã đã tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về nâng cao chất lượng môi trường, nâng cao nhận thức và đồng bộ trong toàn đảng và nhân dân trong xã.

 
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động