Thứ hai 21/06/2021 13:18

Tăng cường giám sát về bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp

09/09/2019 09:18
Diễn đàn "Công nhân lao động vì môi trường" giúp tăng cường vai trò của các tổ chức công đoàn, người lao động trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp, qua đó đưa ra các giải pháp cụ thể thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Sử dụng năng lượng tiết kiệm: Trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường: Được ưu đãi
tang cuong giam sat ve bao ve moi truong trong doanh nghiep

Chia sẻ về vấn đề nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân lao động

Áp lực về công tác bảo vệ môi trường đang đặt ra không chỉ với các cơ quan quản lý nhà nước mà còn cho cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Kết quả điều tra, khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, toàn quốc có khoảng 274 khu công nghiệp, trong đó mới có 242 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, chiếm 88,3%. Năm 2019, chỉ tiêu Chính phủ đặt ra là 89% các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải.

Hàng ngày, riêng nước thải sinh hoạt phát sinh ra môi trường là 7 triệu mét khối, nhưng thật sự năng lực xử lý trên toàn quốc chỉ đạt 14,5%, khoảng 85% nước thải sinh hoạt chưa xử lý được. Nước thải công nghiệp phát sinh khoảng 1 triệu mét khối... 

Tại Diễn đàn "Công nhân lao động vì môi trường" vừa qua, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết, diễn đàn đã thống nhất một số nội dung chính, gồm: Vai trò của tổ chức công đoàn; công tác giám sát bảo vệ môi trường trong các cơ quan, doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của tổ chức công đoàn trong việc giám sát thực hiện bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trong diễn đàn đã lựa chọn được 22 tập thể, 23 cá nhân có đóng góp, góp phần vào sự lan toả việc bảo vệ môi trường.

Diễn đàn thực sự là cơ hội để các nhà quản lý, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động ngồi lại với nhau, tìm ra các giải pháp hiệu quả trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang diễn ra phức tạp, đặc biệt tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; nhân rộng trên toàn quốc những điển hình tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong bảo vệ môi trường. Thông qua diễn đàn, giúp tăng cường vai trò của các tổ chức công đoàn, người lao động trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu; qua đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu dùng bền vững, triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh.

Thúy Hà

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile