Thứ ba 24/11/2020 22:11

TKV phấn đấu, chỉ tiêu cơ giới hóa đào lò đạt ít nhất là 30%

13/08/2020 12:38
Việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đào lò, khai thác tại các mỏ than hầm lò TKV là đòi hỏi cấp bách nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho công nhân, nâng cao mức độ an toàn, giảm lao động làm việc trong hầm lò.
Công trường cơ giới hóa đầu tiên tạo đột phá về năng suất TKV: Cơ giới hóa khai thác than và chống lò bằng vì neo tại các đơn vị khai thác than hầm lò
tkv phan dau chi tieu co gioi hoa dao lo dat it nhat la 30
Than Hà Lầm đi đầu trong cơ giới hóa hầm lò.

Trong giai đoạn 2000 - 2019, công nghệ đào lò tại các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn TKV đã thi công được tổng số 4.866.842m lò, trong đó lò đá chiếm 25,3%, lò than chiếm 74,7%; về vật liệu chống, phần lớn các đường lò được chống bằng vì thép. Từ năm 2004, Tập đoàn bắt đầu đưa vào áp dụng vì neo và ngày càng được sử dụng rộng rãi tại các đơn vị. Về công nghệ tách phá gương, hầu hết được thực hiện bằng khoan nổ mìn, chỉ một khối lượng rất nhỏ các mét lò than được thi công bằng máy combai.

Từ kết quả tổng hợp các khu vực đường lò có điều kiện thuận lợi áp dụng và các sơ đồ công nghệ cơ giới hóa đào lò đề xuất, giai đoạn 2020-2025, toàn Tập đoàn có thể huy động 39 dây chuyền cơ giới hóa đào lò, trong đó đào lò đá là 24 dây chuyền và lò than là 15 dây chuyền.

Trong công tác khai thác, sẽ triển khai áp dụng công nghệ cơ giới hóa khai thác lò chợ tại các mỏ hầm lò của TKV đã có những bước tiến mạnh mẽ, sản lượng khai thác than bằng cơ giới hóa đạt và duy trì 11 đến 13% tổng sản lượng than hầm lò. Theo kế hoạch, năm 2020, sản lượng khai thác than bằng cơ giới hóa là 3,45 triệu tấn, chiếm 14,17% sản lượng than hầm lò.

Hiện nay, toàn Tập đoàn có 10 dây chuyền đồng bộ cơ giới hóa  khai thác đang hoạt động gồm 6 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, khấu lớp trụ, hạ tầng thu hồi than nóc tại các đơn vị: Hà Lầm, Vàng Danh, Khe Chàm, Núi Béo và Mông Dương; 3 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, khấu hết chiều dày vỉa tại: Than Khe Chàm, Dương Huy và Quang Hanh và 1 tổ hợp 2ANSH khai thác vỉa dày trung bình, dốc đứng tại Than Uông Bí. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2020, Tập đoàn sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động 1 dây chuyền cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ, lò chợ khấu hết chiều dày vỉa tại lò chợ I-11-5 vỉa 11 khu Khe Chàm I, mỏ Khe Chàm II/IV, Công ty than Hạ Long. Qua đó, nâng tổng số dây chuyền cơ giới hóa đồng bộ đang hoạt động trong toàn Tập đoàn lên 11 dây chuyền.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả áp dụng và định hướng phát triển công nghệ cơ giới hóa (CGH) đào lò, khai thác giai đoạn 2021-2025 tại các mỏ than hầm lò TKV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải khẳng định, việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đào lò, khai thác tại các mỏ than hầm lò TKV là đòi hỏi cấp bách nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho công nhân, nâng cao mức độ an toàn, giảm lao động làm việc trong hầm lò. Các đơn vị cần rà soát, cập nhật, đánh giá lại các hệ thống cơ giới hóa đào lò, khai thác để có sự chỉ đạo, định hướng cụ thể cho các đơn vị thực hiện trong thời gian tới. Đối với cơ giới hóa đào lò các đường lò tiết diện lớn, giao cho Công ty Xây lắp mỏ - TKV thực hiện, còn lại các Công ty thực hiện theo thực tế sản xuất. Về chỉ tiêu cơ giới hóa đào lò ít nhất là 30%. Tổng giám đốc TKV đề nghị, các Ban chuyên môn tham mưu để có cơ chế chính sách thực hiện. Đơn vị tư vấn có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn những hệ thống, công nghệ phù hợp với điều kiện địa chất của từng mỏ. Việc kết nối giữa các đơn vị khai thác, đào lò với các đơn vị cơ khí trong lĩnh vực cơ giới hóa cần thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thu Trang
Xem phiên bản mobile