Thứ năm 06/08/2020 02:25

Tổng chi Ngân sách Trung ương hơn 1 triệu tỉ đồng cho năm 2020

14/11/2019 15:03
Sáng 14/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2020 với tổng chi là 1.069.568,636 tỉ đồng.
Từ 1/7/2020, điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương Toàn cảnh Quốc hội thảo luận KT-XH và ngân sách nhà nước

Bên cạnh đó, Quốc hội quyết định tổng thu Ngân sách Trung ương là 851.768,636 tỉ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 660.531,364 tỉ đồng.

Đáng chú ý, theo Nghị quyết, chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế giảm so với năm 2018 còn 14.600 tỉ đồng (năm 2019 dự toán 16.200 tỉ).

tong chi ngan sach trung uong hon 1 trieu ti dong cho nam 2020
Ảnh minh hoạ.

Quốc hội quyết định năm 2020 chi trả nợ lãi 115.400 tỉ, chi thường xuyên 479.787,222 tỉ; chi đầu tư phát triển 220.000 tỉ, chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 55.066 tỉ...

Theo dự toán chi của từng cơ quan, tổng chi văn phòng Trung ượng Đảng 2.817,780 tỉ đồng, Văn phòng Chính phủ 1.326,430 tỉ đồng, Văn phòng Quốc hội 1.551,890 tỉ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của Ngân sách Trung ương năm 2020 được Quốc hội quyết định. Chủ động thực hiện các giải pháp về cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

Chính phủ cũng được giao chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các cấp quyết định giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 theo đúng nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Nhà nước trước ngày 31/12/2019, thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Diệu Anh
Xem phiên bản mobile