Từ 1/7/2020, điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

13/11/2019 09:14 Tăng trưởng xanh
Chiều 12/11, với 93,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020. Tại Nghị quyết này, Quốc hội yêu cầu Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020.
Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%
tu 172020 dieu chinh muc luong co so len 16 trieu dongthang

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo đó, Quốc hội giao tổng số thu Ngân sách Nhà nước hơn 1.512.300.000 triệu đồng; tổng số chi Ngân sách Nhà nước là 1.747.100.000 triệu đồng; mức bội chi Ngân sách Nhà nước là 234.800.000 triệu đồng, tương đương 3,44% GDP

Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương là 217.800.000 triệu đồng, tương đương 3,2%GDP; bội chi ngân sách địa phương là 17.000.000 triệu đồng, tương đương 0,24%GDP. Tổng mức vay của Ngân sách Nhà nước là 488.921.352 triệu đồng.

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020. Trong đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2020.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, từ năm 2019 sẽ dành 40% tăng thu thực hiện của ngân sách Trung ương và 70% tăng thu thực hiện so với dự toán của ngân sách địa phương để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2020 và tích lũy cho giai đoạn 2021-2025. Quốc hội cũng giao Chính phủ, loại trừ thêm một số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể khi xác định số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2019 và dự toán năm 2020 để tính nguồn cải cách tiền lương...

Đông Hải
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động