TP. Hồ Chí Minh: Kiểm soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư

16/06/2023 15:01 Tác động môi trường
Nhằm giải quyết điểm nóng về ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khoẻ, gây mất an ninh trật tự, tâm lý bức xúc, bất an trong nhân dân, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về tăng cường kiểm soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư.
Kiểm soát tốt các cơ sở gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư để sớm trả lại sức xanh cho thành phố
Kiểm soát tốt các cơ sở gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư để sớm trả lại sức xanh cho thành phố

Theo đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh giao UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất, đặc biệt là các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở thường xuyên có phản ánh, khiếu kiện, khiếu nại về môi trường trên địa bàn quản lý. Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra và các hồ sơ có liên quan; rà soát, phát hiện, xác định, lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và đề xuất các biện pháp xử lý, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Đồng thời triển khai thực hiện các biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, giám sát, theo dõi tiến độ, tình hình chấp hành của các cơ sở; hậu kiểm việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định. Quan tâm và chú trọng đến công tác kiểm tra và giám sát các cơ sở đã hoàn thành các biện pháp cải tạo, nâng cấp và khắc phục ô nhiễm môi trường, tránh để xảy ra trường hợp tái phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ môi trường đến người dân và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt và môi trường xanh, sạch.

Ngoài ra phối hợp các sở, ban ngành liên quan hỗ trợ và hướng dẫn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong việc thay đổi công nghệ xử lý ô nhiễm, khuyến khích thay đổi công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường; hỗ trợ tìm địa điểm và các chính sách hỗ trợ khi thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo quy định.

UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, dự thảo văn bản trình UBND thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường theo thẩm quyền, đặc biệt đối với các nguồn thải lớn, các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề, các điểm nóng có nhiều phản ánh về ô nhiễm môi trường kéo dài.

Mặt khác phối hợp với UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường; kiểm tra giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; hướng dẫn các đơn vị chủ dự án, chủ cơ sở thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Với việc tăng cường kiểm soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư, UBND thành phố Hồ Chí Minh hy vọng trong thời gian ngắn sẽ kiểm soát, dần hướng tới xử lý, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu dân cư, sớm trả lại môi trường sống xanh cho nhân dân
Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động