UBND tỉnh Bình Phước triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2024

25/01/2024 16:14 Kinh tế, xã hội
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời hiệu quả, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ngày 22/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về công tác phòng chống thiên tai (PCTT) tỉnh Bình Phước năm 2024.
UBND tỉnh Bình Phước triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2024
Ảnh minh họa (Nguồn:internet)

Kế hoạch được đề ra cũng đồng thời đẩy nhanh tiến độ phục hồi tái thiết sau thiên tai nhằm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024. Ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Nâng cao năng lực của các cấp, ngành trong việc xử lý tình huống, sự cố chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất. Bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Kịp thời sơ tán dân, di dời tài sản ở các khu vực xung yếu (vùng có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất) đến nơi kiên cố, an toàn và ổn định đời sống sản xuất, sinh hoạt cho người dân.

Tăng cường thông tin tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng chống ứng phó với thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động PCTT của toàn dân.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Luật PCTT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác PCTT, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCTT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTT. Triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể là nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác PCTT, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai. Đồng thời, nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, thôn/ấp, khu dân cư để chủ động phòng tránh có hiệu quả và đảm bảo thông tin, báo cáo kịp thời giữa Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các cấp. Nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật dự báo, cảnh báo mưa trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy phòng chống ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành để thống nhất chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ PCTT và TKCN ở mỗi cấp, mỗi ngành. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy phụ trách từng địa bàn, khu vực trọng điểm, xung yếu và đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành.

Tổ chức trực ban PCTT nghiêm túc, đúng quy định 12/24 giờ vào mùa khô, 24/24 giờ trong mùa mưa để theo dõi, tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tình huống, sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổ chức diễn tập PCTT và TKCN huyện, thị xã, thành phố sát với tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, ứng phó khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, xây dựng kế hoạch củng cố lực lượng xung kích cấp xã từ nguồn kinh phí cấp huyện, thị xã, thành phố.

Các địa phương, đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung và hoàn chỉnh các phương án chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai, đặc biệt xây dựng phương án ứng phó với các loại hình thiên tai thường hay xảy ra tại địa phương. Khi thiên tai xảy ra, các cấp, ngành, mặt trận, đoàn thể phải tổ chức chỉ huy kịp thời, thông suốt, đồng bộ trong công tác ứng phó (điều động lực lượng, phương tiện, vật tư, cứu nạn, cứu hộ, di dời người và tài sản) nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các đơn vị vũ trang (Quân đội, Công an, Biên phòng...) chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, thu chi, sử dụng, quyết toán Quỹ PCTT tỉnh theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ PCTT. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp kịp thời các công trình bị hư hỏng, xuống cấp. Xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa mưa lũ, ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước; ứng phó với ngập lụt, lũ, lũ quét; ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông lốc; ứng phó với sụt lở. Đồng thời, xây dựng phương pháp lồng ghép nội dung PCTT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nhằm mục tiêu phát triển bền vừng, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, thành phố, các chủ công trình thủy lợi, thủy điện và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc, trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch ./.

Thanh Hà
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động