Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội:

Vì Thủ đô "Xanh - Sạch - Đẹp"

09/10/2019 10:02 Tác động môi trường
Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan chuyên môn phục vụ quản lý nhà nước, có chức năng xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý mạng lưới quan trắc tài nguyên, môi trường; đồng thời tổ chức lập phương án và thực hiện các hoạt động, các chương trình quan trắc tài nguyên, môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về quan trắc tài nguyên, môi trường để phục vụ công tác bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn Thủ đô.
Hà Nội có thiếu các trạm quan trắc không khí?
vi thu do xanh sach dep
Hà Nội sẽ có thêm hàng chục trạm quan trắc không khí.

Được thành lập từ năm 2005, sau gần 15 năm hoạt động, Trung tâm đã góp phần không nhỏ bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn, xây dựng Thủ đô "Xanh - Sạch - đẹp", ngày càng văn minh hiện đại. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và nhiều nhiệm vụ đột xuất. Cụ thể như sau:

Các chương trình nhiệm vụ hàng năm

STT

Tên chương trình

Chủ đầu tư

Năm thực hiện

1

Quan trắc động thái nước khu vực Hà nội

UBND thành phố Hà Nội

2006 đến nay

2

Quan trắc chất lượng các khu vực chôn lấp bãi rác và xử lý chất thải nguy hại

UBND thành phố Hà Nội

2010 đến nay

3

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường tại các vùng có sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật

UBND thành phố Hà Nội

2010 đến nay

4

Quan trắc chất lượng môi trường tại các nghĩa trang

UBND thành phố Hà Nội

2011 đến nay

5

Quan trắc các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà nội

UBND thành phố Hà Nội

2009 đến nay

6

Quan trắc ô nhiễm bụi trên địa bàn thành phố Hà nội

UBND thành phố Hà Nội

2006 đến 2016

7

Quan trắc ô nhiễm không khí và độ ồn giao thông

UBND thành phố Hà Nội

2006 đến 2016

8

Khảo sát kiểm soát các cụm công nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề.

UBND thành phố Hà Nội

2006 đến 2016

9

Quan trắc các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà nội

UBND thành phố Hà Nội

2006 đến 2015

10

Vận hành và bảo dưỡng sửa chữa 02 trạm quan trắc không khí tự động cố định

UBND thành phố Hà Nội

2006 đến 2013

11

Chương trình lấy mẫu khí thụ động

UBND thành phố Hà Nội

2008 đến 2015

12

Quan trắc và phân tích môi trường các khu công nghiệp .

UBND thành phố Hà Nội

2009 đến 2015

13

Quan trắc chất lượng các sông hồ thoát nước trên địa bàn Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội

2009 đến 2016

14

Quan trắc chất lượng khí ống khói tại các cơ sở công nghiệp

UBND thành phố Hà Nội

2007 đến 2013

15

Quan trắc chất lượng nước sông Hồng (đoạn chảy qua Hà nội)

UBND thành phố Hà Nội

2007 đến 2016

16

Quan trắc chất lượng môi trường các khu thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố

UBND thành phố Hà Nội

2008 đến 2015

17

Quan trắc môi trường, đánh giá hiệu quả giai đoạn vận hành dự án xây dựng ô chôn lấp rác thải theo công nghệ chôn lấp bán hiếu khí FUKUOKA Nhật Bản tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn

UBND thành phố Hà Nội

2015 đến 2018

18

Quan trắc, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, đánh giá phân loại các cơ sở phục vụ công tác di dời

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2015

19

Ứng phó sự cố môi trường “Quan trắc chất lượng nước hồ Tây phục vụ việc giải quyết sự cố môi trường xảy ra tại hồ Tây tháng 10 năm 2016”

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2016

Các nhiệm vụ đột xuất

STT

Tên chương trình

Chủ đầu tư

Năm thực hiện

1

Nhiệm vụ “lấy mẫu kiểm tra, khảo sát khoanh định vùng ảnh hưởng ô nhiễm nước ngầm tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn”

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2014

2

Quan trắc, xác định mức độ ô nhiễm môi trường, đánh giá phân loại các cơ sở phục vụ công tác di dời

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2015

3

Ứng phó sự cố môi trường “Quan trắc chất lượng nước hồ Tây phục vụ việc giải quyết sự cố môi trường xảy ra tại hồ Tây tháng 10 năm 2016”

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2016

4

Ứng phó sự cố môi trường, quan trắc sự cố cá chết tại hồ Hoàng Cầu thuộc nhiệm vụ ứng phó sự cố môi trường quan trắc sự cố cá chết tại Hồ Hoàng Cầu.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2016

5

Quan trắc, đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường dọc tuyến đường 35, suối Lai Sơn và tuyến đường vào khu xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2017

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước, Trung tâm đã chủ động phát triển thị trường, thực hiện các hoạt động dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường, tư vấn lập hồ sơ chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước… để phát triển, nâng cao nghiệp vụ, cải thiện đời sống cán bộ viên chức, người lao động, từng bước phát triển Trung tâm trở thành đơn vị sự nghiệp công có chất lượng dịch vụ tốt của Thành phố.

Các chương trình quan trắc phục vụ thanh kiểm tra, báo cáo công tác môi trường các quận/huyện

STT

Tên chương trình

Đơn vị hợp tác

Năm thực hiện

1

Quan trắc chất lượng môi trường các Công ty trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Phòng Tài nguyên Môi trường quận Hai Bà Trưng

2017 đến nay

2

Quan trắc chất lượng môi trường các Công ty trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Phòng Tài nguyên Môi trường quận Bắc Từ Liêm

2018 đến nay

3

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường tại khu XLCT Nam sơn

Công ty môi trường đô thị Hà Nội

2009 – 2016

4

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường tại một số địa điểm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

UBND Quận Bắc Từ Liêm

2016 đến nay

5

Quan trắc chất lượng môi trường các Công ty trên địa bàn huyện Đan Phượng

Phòng Tài nguyên Môi trường Huyện Đan Phượng

2016 đến nay

6

Báo cáo hiện trạng môi trường huyện Thường Tín

UBND huyện Thường Tín

2015

7

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Mê Linh

Phòng TNMT huyện Mê Linh

2016- 2017

8

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường nước mặt huyện Chương Mỹ

Phòng TNMT huyện Chương Mỹ

2017 đến nay

9

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường nước mặt huyện Đan Phượng

Phòng TNMT huyện Đan Phượng

2015 đến nay

Các chương trình quan trắc định kỳ

STT

Tên chương trình

Đơn vị hợp tác

Năm thực hiện

1

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nhà máy XLCT Xuân Sơn: ô chôn lấp số 1 – giai đoạn II – Khu XLCT Xuân Sơn

Hợp tác xã Thành Công

2009 – 2016

2

Phân tích chất lượng các loại rau, củ, quả trên địa bàn Hà nội

Chi cục bảo vệ thực vật Hà nội

2006 đến 2011

3

Hỗ trợ hòa hợp đô thị và môi trường cho dự án tuyến đường sắt thí điểm Nhổn – Ga Hà Nội”.

Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

2012 đến 2015

Các hợp đồng tư vấn

STT

Tên chương trình

Đơn vị hợp tác

Năm thực hiện

1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xưởng sản xuất lốp xe đạp

Công ty TNHH cao su Inoue Việt Nam

2015

2

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xin cấp phép xả thải của Khách sạn Thăng Long Opera Hà Nội

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

2017

3

Lập báo cáo ĐTM cho Toà nhà hỗn hợp tại 36A Phạm Văn Đồng

Công ty Cổ phần Ladeco

2018

4

Báo cáo xác nhận thực hiện công trình biện pháp bảo vệ môi trường của Nhà máy xử lý và chế biến rác Phương Đình

Công ty cp đầu tư Thành Quang

2015

5

Báo cáo xác nhận thực hiện công trình biện pháp bảo vệ môi trường của công ty TNHH B. Braun Việt Nam

TNHH B. Braun Việt Nam

2018

6

Lập báo cáo hiện trạng môi trường cho quận Hoàng Mai

quận Hoàng Mai

2015

7

Lập báo cáo xả thải cho bệnh viện Vân Đình

Bệnh viện Vân Đình

2016, 2019

8

Lập báo cáo xả thải cho bệnh viện Mắt Ánh sáng

Bệnh viện Mắt Ánh sáng

2016

9

Lập báo cáo xả thải cho Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

2017

10

Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O

Công ty cổ phần tập đoàn C.E.O

2017

11

Lập báo cáo xả thải cho Công ty TSP (Hải Phát)

Công ty Hải Phát

2018

12

Lập báo cáo xả thải cho nhà máy Z 157

Nhà máy Z 157

2019

13

Lập báo cáo xả thải cho Bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec time city

2019

14

Lập báo cáo xả thải cho công ty in hàng không

2019

15

Lập báo cáo khai thác cho Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

2017

16

Lập báo cáo khai thác cho Công ty Lixil Việt Nam

Công ty Lixil Việt Nam

2018

Mai Lan
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động