Chủ nhật 14/08/2022 08:14
Dòng sự kiện

Yêu cầu bảo vệ môi trường Dự án “Thủy điện Thượng Đăk Psi”

13/05/2020 08:06
Dự án “Thủy điện Thượng Đăk Psi” do Công ty Cổ phần Thủy điện Minh Phát làm chủ đầu tư được xây dựng trên suối Đăk Pu Chiang và suối Đăk Trai, thuộc xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà và xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
Bài 1: Các tác động môi trường chính
yeu cau bao ve moi truong du an thuy dien thuong dak psi
Hình minh họa.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất 26,5 ha, trong đó, phần diện tích đất thuộc xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum là 1,9 ha; phần diện tích xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum là 24,6 ha, với quy mô, công suất bao gồm tuyến áp lực (cụm công trình đầu mối), tuyến năng lượng và các công trình phụ trợ. Tuyến áp lực gồm: Đập chính; Tuyến bổ sung nước 1 (Đập phụ 1, cửa lấy nước 1, kênh bổ sung nước 1); Tuyến bổ sung nước 2 (Đập phụ 2, cửa lấy nước 2, kênh bổ sung nước 2); Cống xả cát; Ống xả môi trường. Tuyến năng lượng gồm: Cửa lấy nước; Kênh dẫn nước; Hầm dẫn nước; Tháp điều áp hở; Đường ống áp lực hở; Nhà máy thủy điện kiểu hở công suất 6,6 MW với 02 tổ máy Francis trục ngang; Kênh xả hạ lưu nhà máy. Các công trình phụ trợ gồm: Đường giao thông trong công trường; Nhà quản lý vận hành; Hệ thống cấp điện; Hệ thống cấp nước; Hệ thống thông tin liên lạc; Trang thiết bị vận chuyển; Bãi thải.

Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với Dự án, chủ Dự án phải có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Bố trí lán trại công nhân, kho chứa nguyên vật liệu ở những nơi phù hợp, bảo đảm các yêu cầu an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và vận hành Dự án; hoàn trả diện tích đất chiếm dụng tạm thời và thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường, cảnh quan. Bên cạnh đó là tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành có liên quan và các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện Dự án; có giải pháp kỹ thuật nổ mìn hiện đại để giảm thiểu sóng chấn động, sóng va đập không khí, bụi, đá văng khi tiến hành nổ mìn phục vụ xây dựng Dự án. Duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định, đảm bảo các nhu cầu sử dụng nước tưới tiêu và bảo vệ môi trường sinh thái phía hạ lưu đập.

Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ khối lượng thực bì theo đúng quy định; tổ chức thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường; không xả thải các chất thải sinh hoạt, các chất thải rắn và các chất thải nguy hại xuống suối Đăk Pu Chiang, suối Đăk Trai và sông Đăk Psi.

Xây dựng hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải riêng biệt; xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành Dự án đảm bảo đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt với hệ số K = 1,2; nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng, nước rò rỉ qua gian máy nhiễm dầu sau xử lý phải đảm bảo đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,1 trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (sông Đăk Psi).

Phối hợp với chính quyền địa phương xác định vị trí đổ thải đất, đá thải, phế thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công; xây dựng kè chắn hoặc rọ đá chắn chân các bãi thải để phòng chống đất, đá cuốn trôi xuống suối Đăk Pu Chiang, suối Đăk Trai và sông Đăk Psi; tuân thủ việc đổ thải đất đá tại bãi thải theo đúng thiết kế và quy định pháp luật hiện hành; đảm bảo việc đổ thải đất, đá, phế thải xây dựng đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường; thực hiện việc giám sát quá trình xói lở hai bờ sông phía hạ lưu đập trong quá trình xây dựng, vận hành nhà máy và có các giải pháp phù hợp, kịp thời để khắc phục các tác động tiêu cực do sạt lở đất đá hai bên bờ suối Đăk pu Chiang, suối Đăk Trai và sông Đăk Psi.

Thiết kế, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục đối với các thông số mực nước hồ, lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu, lưu lượng xả qua nhà máy và truyền dữ liệu trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định. Bố trí camera giám sát (24/24 giờ) để theo dõi đập dâng, hồ chứa, bãi thải trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án; có hệ thống cảnh báo an toàn lòng hồ và vùng hạ du hồ chứa; thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi 4 trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác như đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết.

Hàng năm, lập và thực hiện phương án phòng ngừa, ứng cứu khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị, các công trình và môi trường xung quanh trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án; tuân thủ các quy định về an toàn trong thi công và phòng chống cháy nổ. Trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án cần tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên và cộng đồng về bảo vệ môi trường; có biện pháp quản lý đội ngũ cán bộ, lực lượng lao động nhằm ngăn chặn các hành vi chặt phá cây rừng xung quanh khu vực thực hiện Dự án; tiến hành trồng cây xung quanh tại các vị trí khu đất trống thích hợp nhằm tạo cảnh quan môi trường, hạn chế khả năng lan truyền bụi, rửa trôi và xói mòn do mưa bão và lũ quét.

Dự án chỉ được phép triển khai khi đã hoàn thành việc khoanh định ranh giới Dự án và được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cắm mốc, giao đất, đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật hiện hành; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm đếm khối lượng thực bì phải chặt bỏ và lập phương án xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Thiết kế cơ sở của Dự án, bao gồm các công trình bảo vệ môi trường phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; Chủ dự án phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn hồ, đập và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai, vận hành Dự án. Tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn cho các hồ, đập, nhu cầu sử dụng nước cho các dự án thủy điện liền kề và bảo vệ môi trường sinh thái phía hạ lưu đập. Tuân thủ các quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước...

Thu Vân

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động