Thứ tư 06/07/2022 13:53
Dòng sự kiện

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xử phạt các cơ sở vi phạm quy định về môi trường hàng tỷ đồng

28/07/2020 14:52
6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên & Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục, hồ sơ môi trường, báo cáo định kỳ; thanh kiểm tra việc thu gom, xử lý đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại, việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và chất thải rắn theo quy định tại 56 cơ sở trên địa bàn.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai thực hiện hiệu quả 5 mục tiêu về môi trường
ba ria vung tau xu phat cac co so vi pham quy dinh ve moi truong hang ty dong
Kiểm tra công trình xử lý nước thải tại một cơ sở chế biến hải sản ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xác định công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng tâm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần ổn định trật tự an ninh - xã hội; Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý những vi phạm, lực lượng Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất theo quy định thuộc lĩnh vực ngành Tài nguyên & Môi trường quản lý đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra, kiểm tra 56 cơ sở với nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục, hồ sơ môi trường, báo cáo định kỳ; thanh kiểm tra việc thu gom, xử lý đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại, việc nộp phí BVMT đối với nước thải và chất thải rắn theo quy định. Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện 22 cơ sở vi phạm về xả thải vượt quy chuẩn, giám sát môi trường không đầy đủ theo quy định và thực hiện không đúng các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên & Môi trường đã tham mưu, trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 04 quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng; Thanh tra Sở đã ban hành 18 quyết định xử phạt với tổng số tiền là 952 triệu đồng.

6 tháng cuối năm, Sở sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản quy định pháp luật, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động thanh tra, kiểm tra; đồng thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông, thượng nguồn các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh và các dự án đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM), các cơ sở, dự án theo quy định phải có ĐTM nhưng đến nay chưa thực hiện.

Thu Hà
Xem phiên bản di động