Bắc Giang: Dự kiến chi gần 2 tỷ đồng giám sát nguồn nước

25/05/2020 09:47 Địa phương
Để đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, Sở Tài nguyên & Môi trường Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch quan trắc, giám sát về số lượng, chất lượng nguồn nước, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.
Cần có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi gây ô nhiễm nguồn nước
bac giang du kien chi gan 2 ty dong giam sat nguon nuoc
Sông Cầu chảy qua địa phận Bắc Giang có chiều dài 101 km.

Nhiệm vụ chính của Kế hoạch là thực hiện quan trắc, giám sát về số lượng, chất lượng nguồn nước, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; tổng hợp, xử lý số liệu quan trắc, giám sát về số lượng, chất lượng nguồn nước, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước mặt; xây dựng báo cáo kết quả quan trắc, giám sát về số lượng, chất lượng nguồn nước, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh và đề xuất kế hoạch quan trắc, giám sát trong thời gian tới.

Nội dung các hoạt động chủ yếu của Kế hoạch, gồm: Thu thập, rà soát thông tin, số liệu, tài liệu và chuẩn bị triển khai công tác quan trắc, giám sát; quan trắc, giám sát số lượng, chất lượng nguồn nước, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước tại các vị trí; tổng hợp, xử lý số liệu quan trắc, giám sát về số lượng, chất lượng nguồn nước, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước mặt tại các vị trí trên địa bàn tỉnh. Dự kiến vị trí lựa chọn để quan trắc, giám sát đối với tài nguyên nước mặt trên các sông, suối chính, nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 7 vị trí; đối với tài nguyên nước dưới đất tại tầng chứa nước lỗ hổng là 22 vị trí

Xây dựng báo cáo kết quả quan trắc, giám sát về số lượng, chất lượng nguồn nước, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện quan trắc, giám sát trong thời gian tới.

Dự kiến, thời gian thực hiện Kế hoạch là 20 tháng (từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2021); kinh phí dự toán khoảng 1,917 tỷ đồng.

Thu Hà
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động