Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

12/06/2023 07:44 Tăng trưởng xanh
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh đang duy trì ứng dụng hiệu quả mạng xã hội, nền tảng di động trong tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và đo lường mức độ hài lòng của người dân; sử dụng văn bản điện tử và ký số đối với sở, các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức; thực hiện chuyển đổi số gắn với tích hợp, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả công vụ...

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, ngành Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh đang tiến tới quản lý thông tin địa lý, không gian, lãnh thổ, tài nguyên, khoáng sản, quan trắc, khí hậu,… trên nền tảng dữ liệu lớn (bigdata) và ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành Chính phủ điện tử vào công tác quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của ngành, phục vụ mục tiêu chuyển đổi số của quốc gia và tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, vì mục tiêu phát triển bền vững trong tình hình mới.

Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên môi trường
Bắc Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Ngành Tài nguyên và Môi trường có phạm vi quản lý rộng, ở hầu hết các lĩnh vực và được hình thành từ rất lâu; số lượng thông tin lớn, nhưng chưa được thu thập và quản lý thống nhất. Điều này gây trở ngại cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là việc khai thác, tiếp cận thông tin để đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp với thực tế. Đồng thời gây áp lực, thời gian cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các chính sách liên quan đến tài nguyên, môi trường.

Trước yêu cầu chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt dự án “Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường” giai đoạn 2022-2025 nhằm hoàn thiện hạ tầng số, phát triển các nền tảng số, đảm bảo an ninh, an toàn dùng chung theo hướng hiện đại, đồng bộ, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy các nguồn lực tài nguyên và môi trường cho tương lai bền vững là chiến lược hành động xuyên suốt năm 2023 và các năm tiếp theo của ngành Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; vận hành cổng thông tin địa lý quốc gia giúp người dùng giàu dữ liệu thực hiện… Hoàn thiện thể chế, quy định kỹ thuật, nâng cao nhận thức chuyển đổi số; xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, quy định kinh tế - kỹ thuật để thực hiện số hóa, khai thác vận hành dữ liệu số, kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin theo tiến trình chuyển đổi số của ngành. Giao trách nhiệm người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đang duy trì ứng dụng hiệu quả mạng xã hội, nền tảng di động trong tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và đo lường mức độ hài lòng của người dân; sử dụng văn bản điện tử và ký số đối với sở, các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức; thực hiện chuyển đổi số gắn với tích hợp, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả công vụ. Xây dựng các điều kiện kỹ thuật về kết nối, tích hợp, cung cấp và thực hiện dịch vụ mức độ 4 đối với thủ tục hành chính “Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất” trên hệ thống Cổng Thông tin Dịch vụ công tỉnh và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường, đo đạc, bản đồ, địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật, bắt kịp thay đổi nhanh chóng của công nghệ, vận hành Chính phủ điện tử ngành, đáp ứng yêu cầu tiến trình chuyển đổi số, mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân, doanh nghiệp về tiếp cận dịch vụ tài nguyên, môi trường, vì mục tiêu phát triển.

Đông Hải
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động