Thứ ba 26/09/2023 23:13
Dòng sự kiện

Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa

07/06/2023 06:58
Phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang dần đi vào cuộc sống khi người dân ý thức hơn trong lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường như: dùng chai thuỷ tinh, ống hút, cốc hút bằng giấy, túi mua hàng bằng cói, giấy… thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào chống rác thải nhựa đến năm 2025, với mục tiêu: Nâng cao nhận thức của cộng đồng, các tổ chức doanh nghiệp về tác hại của chất thải nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường và ngăn chặn rác thải nhựa, chất thải rắn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; từng bước thay thế việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Tuyên truyền phân loại rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy ở từng hộ gia đình, các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và những nơi phát thải khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái chế; tuyên truyền, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường; hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho sản xuất các loại bao bì, túi xách và các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa
Lan toả thông điệp đổi rác tái chế lấy quà tại Bắc Ninh.

Phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh dần đi vào cuộc sống khi người dân ý thức hơn trong lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường như: dùng chai thuỷ tinh, ống hút, cốc hút bằng giấy, túi mua hàng bằng cói, giấy… thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Hiện nay nhiều nhà hàng, siêu thị, cửa hàng quần áo chú trọng hơn đến các sản phẩm thân thiện với môi trường. Một số siêu thị, trung tâm thương mại, đại lý bán lẻ đã, đang xây dựng lộ trình thay thế sử dụng các dụng cụ, bao bì đựng, gói sản phẩm, hàng hóa bằng các vật dụng khác như lá chuối, lạt tre, hộp, túi giấy; có chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng sản phẩm, thẻ tích điểm... đối với các trường hợp lựa chọn sản phẩm không đóng gói bằng túi nilon, hộp nhựa. Ở một số cơ quan, đơn vị, trường học không sử dụng đồ uống nước đóng chai nhựa dùng một lần trong các hội nghị, cuộc họp, dùng bình, ấm, xuyến, cốc, chén… bằng thủy tinh hoặc sành sứ để sử dụng nhiều lần; sử dụng máy chiếu thay thế phông, bạt bằng chất liệu nhựa; hạn chế dùng túi nhựa, bìa bóng kính để đựng tài liệu. Một bộ phận nhà hàng, quán ăn thay thế ống hút, cốc, thìa, hộp đựng và các vật dụng khác làm bằng nhựa bằng hộp giấy, ống hút, cốc giấy, thìa kim loại; cốc sành sứ, thủy tinh…

Nhiều hộ gia đình dần thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm, đồ dùng hàng ngày bằng túi ni lông, các sản phẩm nhựa dùng một lần chuyển sang dùng làn đi chợ; cặp lồng; cốc thủy tinh; ống hút bằng gỗ, tre, nứa... Đoàn thanh niên tỉnh triển khai hiệu quả mô hình “Khu dân cư nói không với rác thải nhựa”; “Chợ dân sinh nói không với rác thải nhựa” tại thành phố Bắc Ninh và sẽ được nhân rộng toàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công mục tiêu: Nói không với rác thải nhựa.

Ông Nguyễn Đình Phương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” phải thường xuyên, liên tục và đều khắp, phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”; tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý nhằm giảm thiểu chất thải nhựa. Tham mưu với tỉnh xây dựng, ban hành quy định, cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh nghiệp tái chế. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa; thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Ra quân dọn, xử lý rác tại các điểm bức xúc về chất thải và ô nhiễm rác thải nhựa ở các địa phương trong tỉnh, tụ điểm công cộng. Tăng cường tuyên truyền về chống rác thải nhựa trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên nền tảng công nghệ và mạng xã hội để kịp thời truyền tải thông điệp “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, cho hành động “Chống ô nhiễm nhựa” tạo sự lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Các khẩu hiệu: Rác thải nhựa đang giết chết sinh vật biển; cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm; cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh tháitoàn cầu; ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất; loại bỏ rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và xử lý nó… đã, đang được truyền tải mạnh mẽ bằng nhiều hình thức, tuyên truyền lưu động, pano, áp phích ở những nơi tập trung đông người, trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp… tạo sự chuyển biến chung để cùng hành động chống rác thải nhựa vì cuộc sống xanh bền vững.

Minh Phú
Xem phiên bản di động