Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong tình hình mới

15/04/2024 11:22 Phát triển Công nghiệp môi trường
Đề án tổng thể bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025, tiếp tục thực hiện đến năm 2030, khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh về làm sạch môi trường, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế.
Quy hoạch của UBND tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường. Theo kế hoạch, đến năm 2025, Bắc Ninh phấn đấu 100% người dân được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và duy trì trong những năm tiếp theo; 100% chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom và xử lý theo quy định; 100% chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị được thu gom, xử lý; 100% các khu, cụm công nghiệp và đô thị mới thành lập có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 90% các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường.

Bên cạnh đó, giải quyết dứt điểm các tụ điểm, khu vực ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong khu dân cư và cộng đồng, đặc biệt ở các làng nghề, góp phần phát triển toàn diện, tổng thể, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là tiền đề để thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong tình hình mới
Chất thải công nghiệp thông thường, nguy hại trong các KCN, hệ thống y tế… cơ bản được xử lý; nước thải, khí thải bảo đảm các quy chuẩn theo quy hoạch của UBND tỉnh Bắc Ninh - (Ảnh: Minh họa)

Sở Tài nguyên và Môi trường đang đốc thúc các địa phương tổng hợp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại các huyện, thị xã, thành phố được thu gom vận chuyển về các Nhà máy điện rác xử lý; khối lượng còn tồn đọng ngoài môi trường để lên phương án xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo, kế hoạch thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh.

Đồng thời thực hiện quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường đối với địa bàn chịu ảnh hưởng từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 (Hải Dương); các địa phương có hoạt động sản xuất làng nghề để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường chung.

Tổ chức đánh giá thực trạng xây dựng các đề án, kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các huyện xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát vận hành thử nghiệm tại các Nhà máy đốt rác phát điện để hoàn tất thủ tục, tiêu chuẩn cho vận hành chính thức.

Đặc biệt, Sở phối hợp chặt chẽ với các địa phương có khu vực làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng như TP. Bắc Ninh, huyện Tiên Du, Yên Phong để xem xét nội dung, kiến nghị của các địa phương trong thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ ô nhiễm môi trường tại làng giấy Phong Khê, xã nghề Văn Môn và lộ trình chuyển đổi sản xuất của CCN Giấy Phú Lâm, nhằm xây phương án giải quyết kịp thời mọi vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường làng nghề.

Nhất là việc giám sát thực hiện thử nghiệm dây chuyền xử lý xỉ thải tại làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn (Yên Phong), một trong những chất thải gây ô nhiễm nghiêm trọng nhiều năm tại đây. Những giải pháp tích cực này sẽ đưa Bắc Ninh thực hiện thành công chiến lược “hành động vì môi trường sạch”, bảo đảm phát triển hài hoà, bền vững.

Đến nay, công tác bảo vệ môi trường chung của tỉnh đã đạt được một số kết quản khả quan. Các địa phương thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải đồng ruộng, làm sạch đường làng, ngõ xóm. Chất thải công nghiệp thông thường, nguy hại trong các KCN, hệ thống y tế… cơ bản được xử lý; nước thải, khí thải bảo đảm các quy chuẩn.

Nguyễn Sơn - Hà Long
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động