Thứ hai 06/02/2023 23:58
Dòng sự kiện

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà

12/01/2023 11:11
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện Sơn Hà và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên. Thực hiện chức năng chủ đầu tư, tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngân sách ngoài Nhà nước do UBND huyện quyết định đầu tư và các dự án thuộc các nguồn vốn do người quyết định đầu tư giao quản lý sử dụng; làm đại diện chủ đầu tư; trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện đối với các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư; làm chủ đầu tư các dự án UBND huyện giao quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng; tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện; quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện...

Địa chỉ tại: 320 đường 17/3, thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc: ông Nguyễn Xuân Hoàng

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hà
THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động