Bình Định: Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã An Hòa, An Tân và thị trấn An

15/06/2023 09:00 Giá sản phẩm/hàng hóa CNMT
Ngày 12/06/2023 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số: 28/2023/QĐ-UBND về việc Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định lộ trình 03 năm (2023-2025).
Bình Định: Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã An Hòa, An Tân và thị trấn An
Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt – giải pháp đồng hành cùng nhân dân nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

Nhằm đồng bộ hóa các hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt cũng như để các địa phương thu giá theo một mức giá chung, đảm bảo chất lượng cũng như tránh phát sinh từ những hiểu lầm không đáng có đến từ nhân dân trên địa bàn các xã. UBND tỉnh quy định đối tượng nộp phí dịch vụ gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão. Giá tối đa được quy định tại Quyết định này theo lộ trình 03 năm (2023-2025) cụ thể:

Đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn An Lão khu vực tuyến đường 629 và khu trung tâm huyện là 15.000đ/hộ/tháng, các khu vực khác là 11.000đ/hộ/tháng;

Đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã An Hòa khu vực tuyến đường 629 là 15.000đ/hộ/tháng, các khu vực khác là 11.000đ/hộ/tháng;

Đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã An Tân khu vực tuyến đường 629 là 14.000đ/hộ/tháng, các khu vực khác là 8.000đ/hộ/tháng;

Đối với hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn 02 xã và Thị trấn được thu như sau: kinh doanh ăn uống 40.000đ/hộ/tháng, kinh doanh khác 26.000đ/hộ/tháng, kinh doanh buôn bán cố định ở chợ 18.000đ/hộ/tháng;

Ngoài ra, các đơn vị là Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp đóng trên địa bàn 02 xã và thị trấn được thu mức 120.000đ/đơnvị/tháng. Riêng Trung tâm y tế huyện thu mức 150.000đ/tháng.

UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão căn cứ tình hình thực tế áp dụng mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt cụ thể cho phù hợp nhưng không vượt quá mức giá tối đa quy định tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2023 và thay thế Quyết định số 69/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2020-2021).

Nguyễn Đức Trọng
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động