Thứ hai 06/02/2023 23:23
Dòng sự kiện

Bình Định với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá

05/12/2022 17:00
Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bình Định tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 68/KH-BCĐ về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Bình Định với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá
Sở Y tế Bình Định với thông điệp nói không với thuốc lá
Kế hoạch số 68/KH-BCĐ về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá là nhằm tiến tới giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong xã hội, đồng thời thực hiện việc kiểm soát mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh có liên quan đến thuốc lá, giảm tổn thất về kinh tế và sức khỏe cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại thuốc của thuốc lá và môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kế hoạch xác định rõ mục tiêu phấn đấu 100% lãnh đạo tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc của thuốc lá; 90% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 75% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra; 65% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc của thuốc lá.

Phấn đấu 80% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc; 150 trường mẫu giáo, 100 trường tiểu học, 100 trường trung học cơ sở, 40 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; 10 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà của nhà hàng; 03 trường cao đẳng và đại học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà; 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện tiếp tục thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị; 70% các công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách; 50 nhà hàng, khách sạn thực hiện mô hình quy định có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc của thuốc lá hoặc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà của khách sạn.

Kế hoạch cũng tập trung tăng cường năng lực cho các cán bộ kiểm tra, công an và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc của thuốc lá. Phấn đấu 100 cán bộ thanh tra/công an được tập huấn nâng cao về thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật Phòng, chống tác hại thuốc của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. Ít nhất 1 đợt kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc của thuốc lá trên địa bàn tỉnh; hoặc ít nhất có 10 đợt thanh tra liên ngành có nội dung thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc của thuốc lá được lồng ghép với các chuyên đề khác.

Kế hoạch đã xác định một số giải pháp cụ thể, trong đó bao gồm: Kiện toàn ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá các cấp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo. Các sở, ban, ngành, UBND các cấp xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả, tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo địa phương về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc của thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha), các biện pháp cai nghiện thuốc lá. Cung cấp pano, sổ tay, tờ rơi về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến các cơ quan, đơn vị trên địa nhất là các Hội, đoàn thể, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực đến các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, cán bộ, viên chức và các tầng lớp nhân dân như: mít tinh, nói chuyện chuyên đề, các hình thức hội thi, hội thảo,...; tuyên truyền bằng các tranh ảnh truyền thông, pano, áp phích về Luật Phòng, chống tác hại thuốc của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá.

Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; Đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc; Tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm. Thực hiện nghiêm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xử phạt các các nhân, tổ chức vi phạm quy định về cấm hút thuốc tại các địa điểm theo quy định của Luật PCTHTL. Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá, việc thực hiện các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá dưới mọi hình thức.

Đức Trọng
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động