Bình Xuyên tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp

28/11/2023 10:15 Phát triển Công nghiệp môi trường
Thời gian qua, nhờ sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và sự nỗ lực của chính quyền các cấp, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) từ hoạt động công nghiệp của huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo số liệu thống kê của UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), địa phương hiện có tổng số 1.251 DN đang hoạt động với gần 800 DN hoạt động ở lĩnh vực sản xuất. Chất thải từ các hoạt động sản xuất tác động không nhỏ đến môi trường sống của người dân địa phương. Theo đó, nguồn gây ô nhiễm từ hoạt động sản xuất công nghiệp gia tăng chủ yếu là do các DN nâng công suất sản xuất, từ đó gia tăng lượng nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại.

Trên địa bàn huyện có 7 KCN, trong đó 5 KCN đang hoạt động với diện tích gần 1.200 ha gồm: KCN Bình Xuyên, KCN Bình Xuyên II, KCN Bá Thiện, KCN Bá Thiện II, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc.

Cả 5 KCN này đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung với quy mô xử lý đạt 17 nghìn m3/ngày/đêm, trong khi tổng lượng nước thải phát sinh tại 5 KCN ước khoảng hơn 8 nghìn m3/ngày đêm.

Bình Xuyên tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp
Một góc Khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Đối với lượng nước thải nêu trên, các DN phải chịu trách nhiệm xử lý đạt quy chuẩn theo quy định của công ty hạ tầng KCN, sau đó được đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN.

Các cơ sở sản xuất ngoài KCN đều phải trang bị hệ thống xử lý nước thải để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

Lượng chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn huyện khoảng 124 nghìn tấn/năm. Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong các KCN trên địa bàn với tổng số lượng khoảng 51 nghìn tấn/năm.

Các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại đều được các chủ nguồn thải phân loại, ký kết hợp đồng với các đơn vị có chức năng phù hợp được phép của cơ quan chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định về BVMT.

Ông Nguyễn Văn Kiền, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trườnghuyện Bình Xuyên cho biết: Để từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, đơn vị đã tham mưu với UBND huyện hoàn thiện dự án chi tiết BVMT huyện Bình Xuyên giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường thông qua công tác tuyên truyền. Tích cực phối hợp với Ban Quản lý các KCN, chính quyền các địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác BVMT cho các DN, cơ sở SXKD trên địa bàn…

Với những khu vực tiếp nhận nguồn nước thải, đơn vị phối hợp với ngành chức năng xác định các vị trí ao hồ để lấy mẫu đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện dự án nạo vét, cải tạo các thủy vực tiếp nhận nước thải.

Trong năm 2022, đơn vị đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với 5 đơn vị sản xuất trên địa bàn. Kết quả kiểm tra, cơ bản các đơn vị được kiểm tra đều chấp hành tốt các quy định về BVMT.

Song song với hoạt động BVMT, UBND huyện đã xác nhận 2 hồ sơ đăng ký kế hoạch BVMT; 17 giấy phép môi trường của các cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn theo quy định. Trực tiếp tham gia hội đồng thẩm định đánh giá tác động của hoạt động sản xuất công nghiệp đối với môi trường và cấp phép về môi trường cho 50 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Ở góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực BVMT, đặc biệt là BVMT từ hoạt động công nghiệp, UBND huyện Bình Xuyên đang tập trung phối hợp với ngành chức năng của tỉnh, Ban Quản lý các KCN tích cực tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các DN đang hoạt động ở các KCN trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Vì theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các DN sản xuất, đặc biệt là các DN ở các KCN phải chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; bố trí nguồn nhân lực và trang thiết bị để chủ động ứng phó khi xảy ra các sự cố môi trường từ quá trình sản xuất.

Thời gian tới, UBND huyện Bình Xuyên sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật BVMT đối với một số cơ sở, hộ sản xuất trên địa bàn để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về BVMT, gây ô nhiễm nhằm từng bước cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân.

UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện, địa phương có một số tuyến đường đi qua các KCN xử lý dứt điểm tình trạng vứt rác bừa bãi và tập kết rác không đúng nơi quy định, đặc biệt trên các trục đường chạy qua các KCN. Triển khai hiệu quả đề án bảo vệ môi trường huyện Bình Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, rất cần sự chung tay của cộng đồng DN trong bảo vệ môi trường, góp phần từng bước cải thiện môi trường sống của người dân địa phương, xây dựng huyện công nghiệp Bình Xuyên ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bình Xuyên được quy hoạch 7 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.930ha, bao gồm: Khu công nghiệp Bình Xuyên (diện tích 287ha), Khu công nghiệp Bình Xuyên II (diện tích 180ha, khai thác giai đoạn I với diện tích 42,21ha), Khu công nghiệp Bá Thiện (diện tích 325,75ha), Khu công nghiệp Bá Thiện II (diện tích 308,8ha), Khu công nghiệp Sơn Lôi (diện tích 257,35ha), Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc (diện tích 213ha), Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên (diện tích 295ha), Cụm công nghiệp Thanh Lãng và Cụm công nghiệp Hương Canh.

Nhờ làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đến nay tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp của huyện Bình Xuyên đạt 55%, thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế có uy tín; trong đó, các khu công nghiệp như Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện II được chủ đầu tư dành trên 20% diện tích toàn khu để xây dựng hạ tầng giao thông đông bộ, hệ thống cây xanh, mặt nước đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật hiện đại cho một khu công nghiệp kỹ thuật cao.

Minh Phú
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động