Các nhà máy sử dụng năng lượng sạch sẽ được cấp ‘tín chỉ xanh’

20/04/2024 17:51 Tăng trưởng xanh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Công thương xây dựng cơ chế cần có quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự, thủ tục cấp "tín chỉ xanh" đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch, hoàn thành và báo cáo trước ngày 25/4/2024.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 165/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp.

Thông báo nêu rõ quan điểm của Chính phủ là các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà với mục đích tự sản, tự tiêu nhằm từng bước thay thế cho các nguồn năng lượng hóa thạch là cần thiết. Đây là nhiệm vụ cấp bách, giải pháp quan trọng để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia theo đúng chủ trương của Chính phủ về tăng trưởng xanh và là con đường phát triển tất yếu cho Việt Nam để hiện thực hóa mục tiêu giảm lượng phát thải nhà kính về Net Zero vào năm 2050.

Về phạm vi, đối tượng được áp dụng của Nghị định cơ chế khuyến khích điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, Phó Thủ tướng nêu rõ là mái nhà dân, cơ quan công sở, tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp/Cụm công nghiệp…. dưới hình thức tự sản tự tiêu có đấu nối với điện lưới Quốc gia hoặc hoạt động độc lập không đấu nối với điện lưới Quốc gia, có Pin lưu trữ, hoặc không có Pin lưu trữ...

Các nhà máy sử dụng năng lượng sạch sẽ được cấp ‘tín chỉ xanh’
Điện áp mái tự sản, tự tiêu. Ảnh minh họa

Một trong những điểm đáng chú ý là Phó thủ tướng giao Bộ Công thương xây dựng cơ chế cần có quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự, thủ tục cấp “tín chỉ xanh” đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng giao Bộ Công thương nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối tượng đầu tư điện mái nhà để sử dụng. Xây dựng bộ hồ sơ mẫu quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về quản lý nhà nước trong việc khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái nhà; quy định rõ quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết của từng lĩnh vực có liên quan trên tinh thần một cửa liên thông, minh bạch, công khai, cải cách và rút ngắn tối đa các hồ sơ, thủ tục, trong đó có các quy định về quy trình thủ tục xây dựng, phòng cháy chữa cháy… để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tránh các hành vi trục lợi, tiêu cực.

Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp đầu tư điện mặt trời mái nhà để sử dụng, trong đó có lắp đặt thiết bị lưu trữ điện năng thì cần có phương án hỗ trợ về giá, thuế, lãi suất… để khuyến khích và bảo đảm lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng có ý kiến liên quan giá điện 2 thành phần. Việc này giao cho Bộ Công thương chủ trì phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần để khách hàng sử dụng điện nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần cân bằng biểu đồ phụ tải của hệ thống điện, đồng thời giúp cho công tác đầu tư nguồn điện, lưới điện đạt được hiệu quả tốt hơn.

Giang Nam
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động