Bình Dương

Cam kết môi trường và xã hội, tái định cư thuộc dự án Cải thiện môi trường nước

25/03/2024 08:05 Tăng trưởng xanh
Ban Quản lý Dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương công bố thông tin kế hoạch cam kết môi trường và xã hội (ESCP), kế hoạch tái định cư (RAP) thuộc dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương, đã được Bộ tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Theo đó, Chính phủ Việt Nam đề xuất vay vốn Ngân hàng Thế giới cho Dự án Cải thiện môi trường nước Bình Dương (sau đây gọi là Bình Dương WEIP). Mục tiêu phát triển của Dự án nhằm cải thiện các dịch vụ xử lý nước thải đô thị và quản lý rủi ro ngập úng do nước mưa ở một số khu vực được chọn của vùng Nam Bình Dương thông qua việc tăng công suất xử lý nước thải; kết nối hộ gia đình nâng cao năng lực thoát nước đô thị và quản lý lũ đô thị tổng hợp; thúc đẩy đổi mới kỹ thuật, tài chính trong cơ sở hạ tầng, dịch vụ thoát nước và nước thải.

Dự án sẽ được thực hiện thông qua 2 hợp phần. Hợp phần 1 tập trung vào mở rộng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và thoát nước mưa; hợp phần 2 tập trung vào hỗ trợ thực hiện dự án tăng cường năng lực thể chế. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2023 đến 2028. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 310 triệu đô la Mỹ cho 2 hợp phần.

Tóm tắt quy mô của Dự án:

Cam kết môi trường và xã hội, tái định cư thuộc dự án Cải thiện môi trường nước
Thông tin quy mô dự án

Đến nay Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ban Quản lý Dự án chuyên ngành nước thải tỉnh đã hoàn thiện ESCP và RAP theo quy định và đã được Ngân hàng Thế giới thông qua./.

Thanh Hà
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động