Thứ hai 27/03/2023 18:33
Dòng sự kiện

Cảng Quy Nhơn: Nâng cao sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động

17/08/2020 09:57
Sau gần một năm được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) tiếp nhận quyền quản lý điều hành cảng, Cảng Quy Nhơn luôn giữ được nhịp độ tăng trưởng trên các mặt công tác và đời sống, việc làm của người lao động được đảm bảo.
Cảng Quy Nhơn: Nâng cao sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động

Phát huy vai trò chủ sở hữu vốn Nhà nước

Năm 2013, Công ty TNHH Một thành viên Cảng Quy Nhơn chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty cổ phần, Nhà nước nắm cổ phần chi phối 75,01%. Tháng 9/2015, Nhà nước thoái hết vốn tại Cảng Quy Nhơn. Sau đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa và thoái vốn tại Cảng Quy Nhơn. Sau khi thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 1569/TB-TTCP ngày 17/9/2018, yêu cầu nhà đầu tư là Công ty cổ phần Khoáng sản Hợp Thành phải hoàn lại 75,01% cổ phần tại Cảng Quy Nhơn cho Nhà nước.

Ngày 29/6/2019, việc quản lý và điều hành Cảng Quy Nhơn đã thuộc về Nhà nước, đại diện chủ sở hữu là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) với 75,01% vốn điều lệ.

Trong giai đoạn nhà đầu tư tư nhân nắm cổ phần chi phối, quản lý và điều hành Cảng Quy Nhơn (từ 9/2015 đến tháng 6/2019), để tối đa hoá lợi nhuận, doanh nghiệp (DN) đã đưa ra nhiều chính sách như giảm tiền lương, không thực hiện nâng bậc lương, cắt bỏ các khoản phúc lợi xã hội như ăn ca, đồng phục… Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động từ vị trí hàng đầu trong các doanh nghiệp cảng, năm 2019 đã xuống cuối bảng.

Theo ông Ngô Tấn Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn: sau khi trở lại sở hữu vốn của Nhà nước, các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi được bảo đảm. Mọi chế độ ưu việt và quyền lợi tốt nhất đều dành cho người lao động để họ yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty, coi Công ty là ngôi nhà thứ hai của mình.

Theo kế hoạch những năm tiếp theo, Cảng Quy Nhơn tập trung đầu tư nâng cấp mở rộng Cảng theo quy hoạch được các cấp, ngành phê duyệt, phấn đấu đạt sản lượng hàng hóa thông qua theo kế hoạch.

Những con số ấn tượng

Năm 2019, sản lượng thực hiện tại Cảng Quy Nhơn trong 11 tháng đạt 8,3 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó hàng container đạt 120.359 teus, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018. Dự kiến sản lượng thực hiện năm 2019 là 9.027.500 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 1,4% so với kế hoạch năm 2019, trong đó hàng container đạt 145.000 teus, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 100% so với kế hoạch năm 2019.

Doanh thu hoạt động khai thác và dịch vụ cảng 11 tháng năm 2019 đạt 728 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018. Dự kiến thực hiện năm 2019 đạt 774 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 1,04% so với kế hoạch năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế 11 tháng năm 2019 đạt 116 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018. Dự kiến thực hiện năm 2019 đạt 128,7 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ 2018, tăng 3% so với kế hoạch năm 2019.

Năm 2020, Cảng Quy Nhơn tập trung mọi nguồn lực phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, duy trì ổn định hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội trong công ty; đảm bảo chế độ, ổn định việc làm, thu nhập cho toàn thể CBCNV-NLĐ; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, giữ mức tăng trưởng các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận có sự tăng trưởng so với năm 2019.

Theo đó, Cảng Quy Nhơn sẽ tiếp tục các dự án, hạng mục đầu tư của năm 2019 như: Đầu tư cửa hàng xăng dầu, sửa chữa nâng cấp bãi container số 2; hoán cải điện các cẩu RTG, triển khai bước chuẩn bị đầu tư, nâng cấp bến số 1 - Cảng Quy Nhơn, vv… Năm 2020, sẽ triển khai thi công nâng cấp bến số 1- Cảng Quy Nhơn gồm cải tạo, nâng cấp cổng Cảng Quy Nhơn, triển khai đầu tư thiết bị xếp dỡ bến số 1 - Cảng Quy Nhơn; đầu tư hệ thống phần mềm điều hành khai thác cảng, xây dựng hệ thống KPI và trả lương 3PS; mua sắm một số phương tiện, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất, vv...

  Thế Hiển
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động