Thứ tư 23/09/2020 01:02

Chung tay tìm giải pháp đột phá về quản lý, xử lý chất thải rắn

14/08/2019 14:31
Tại cuộc họp báo cáo Đề án chi tiết tổ chức "Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn" do Tổng cục Môi trường tổ chức vào ngày 13/8, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: "Hội nghị là diễn đàn quan trọng để các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức chính trị, xã hội thống nhất nhận thức, hành động về các chủ trương, giải pháp trước mắt cũng như lâu dài, cùng chung tay với Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm ra các giải pháp đột phá về quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng".
Rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn Tìm các giải pháp quản lý đột phá, hiện đại trong công nghệ xử lý chất thải rắn Thay đổi cơ chế chính sách để thống nhất quản lý chất thải rắn

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan (Tư pháp, Xây dựng, Nội vụ…) tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung để thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động đánh giá thực tế công tác quản lý chất thải rắn tại các địa phương nhằm cung cấp các thông tin về hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tổ chức Hội thảo "Quản lý nhà nước về chất thải rắn" và Hội thảo khoa học "Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt".

Nhằm trao đổi, thảo luận về các kết quả của hoạt động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn; hoạt động kiểm tra, đánh giá toàn diện thực trạng quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước với mục đích đánh giá đúng tình hình, thách thức và cơ hội đối với công tác quản lý chất thải rắn ở nước ta và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn; thống nhất nhận thức và hành động về các chủ trương, giải pháp trước mắt cũng như lâu dài trong công tác quản lý chất thải rắn ở nước ta trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ tổ chức "Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn" vào tháng 9/2019, tại Hà Nội.

chung tay tim giai phap dot pha ve quan ly xu ly chat thai ran
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp.

Hội nghị sẽ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, các cơ quan của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đại diện các Bộ, ngành, Lãnh đạo các địa phương và đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan; đại diện các Đại sứ quán, các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế; các trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp có liên quan; đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến xử lý chất thải rắn.

Theo Ban tổ chức, Hội nghị cũng sẽ là diễn đàn trao đổi, thảo luận, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn, trọng tâm là chất thải rắn sinh hoạt và định hướng triển khai trong thời gian tới; đánh giá về quy hoạch cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đầu tư, xã hội hóa trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; thảo luận về sửa đổi, điều chỉnh về chính sách, quy định liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt và lấy ý kiến góp ý dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành; quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; mô hình quản lý, công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn tới.

Cùng thời gian diễn ra Hội nghị sẽ có các hoạt động liên quan, như: triển lãm mô hình, thiết bị, công nghệ trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để các địa phương, các cơ quan, các doanh nghiệp giới thiệu rộng rãi các thành tựu, các công nghệ mới trong lĩnh vực môi trường; trưng bày và giới thiệu những hình ảnh các hoạt động cộng đồng chung tay quản lý chất thải rắn sinh hoạt của các địa phương trong cả nước.

Căn cứ vào kết quả của Hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng dự thảo chỉ thị về các giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm tăng cường công tác quản lý chất thải rắn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành; ban hành theo thẩm quyền Danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn khuyến khích triển khai, áp dụng tại Việt Nam; đồng thời đề xuất, xây dựng sửa đổi, điều chỉnh các chính sách, quy định liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Dự kiến 3 nhóm nội dung sẽ được trình bày, thảo luận và tham vấn tại Hội nghị gồm:

Chuyên đề 1:  Cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý chất thải rắn, tập trung vào các nội dung đánh giá tình hình phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt; thách thức và cơ hội đối với công tác quản lý chất thải rắn trong thời gian tới; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đánh giá cơ chế tài chính, nguồn lực đầu tư, xã hội hóa và ưu đãi đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đề xuất các cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý chất thải rắn nhất là chất thải rắn sinh hoạt.

Chuyên đề 2: Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tập trung vào các nội dung đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất “Danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn khuyến khích triển khai, áp dụng tại Việt Nam”; trao đổi, thảo luận về định hướng công tác thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn tới; đề xuất “Đề án sửa đổi, điều chỉnh về chính sách, quy định liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt”.

Chuyên đề 3: Vai trò của cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt,tập trung thảo luận đến các vấn đề vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội trong việc giám sát hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa; các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa.

Mai Hoa

Đọc nhiều

dai-ichi
Xem phiên bản mobile