Thứ năm 06/08/2020 03:10

Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018

14/11/2019 05:00
Ngày 13/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2098/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2018.
Thị trường bất động sản không chỉ toàn “màu xám” Bình Dương: Điều tra sai phạm bán 43ha đất công ở dự án Tân Phú Thị trường BĐS Đà Nẵng: Bóc mẽ chiêu "thổi giá" cuối năm

Kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2018 (tính đến ngày 31/12/2018) như sau:

Tổng diện tích tự nhiên là 33.123.597 ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp là 27.289.454 ha; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.773.750 ha; diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 2.060.393 ha.

Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2018 được sử dụng thống nhất trong cả nước.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

Theo VGP News
Xem phiên bản mobile