Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bimivina xả khí thải vượt quy chuẩn

21/03/2024 08:58 Thanh tra - Kiểm tra/Quyết định xử phạt hành chính
Ngày 20 tháng 11 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4351/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bimivina vì đã có hành vi xả khí thải vượt quy chuẩn.
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bimivina  xả khí thải vượt quy chuẩn
UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bimivina

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bimivina trong quá trình hoạt động đã xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần trở lên, trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5000 m3 /giờ đến dưới 10.000m3 /giờ. Cụ thể: Kết quả phân tích mẫu khí thải tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí lò đốt rác lấy ngày 14/9/2023, lưu lượng khí thải là 6.361 m3 /giờ so sánh với QCVN 61- MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, hệ số kv = 1,2 có thông số bụi tổng bằng 873,1 mg/Nm3, vượt 7,27 lần quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Căn cứ vào Điểm c, Khoản 5, Điều 20 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, công ty bị xử phạt 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

Biện pháp khắc phục hậu quả là: Không áp dụng biện pháp buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường quy định tại điểm a, khoản 8, Điều 20 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP do không xác định được tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với 01 mẫu khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 11.035.000 đồng (Mười một triệu, không trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Tổng số tiền Công ty phải nộp là: 161.035.000 đồng (Một trăm sáu mươi mốt triệu, không trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bimivina có trụ sở chính ở xã Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, do ông Vũ Tiến Đức làm đại diện.

Kim Nguyên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động