Thứ năm 06/08/2020 02:07

Đà Nẵng: Tăng cường quản lý kênh, hồ trên địa bàn

21/09/2019 18:26
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Văn bản số 6225/UBND-STNMT về việc tăng cường công tác quản lý kênh, hồ trên địa bàn.
Người dân khốn khổ vì "sống chung" với "núi rác"Độc đáo tấm bản đồ chỉ ra chính xác mức độ ô nhiễm không khí"Văn hóa túi nhựa" của Nhật Bản: Bài toán nan giải

Theo đó, TP. Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải, UBND các quận, huyện... và các đơn vị liên quan khảo sát tổng thể các kênh, hồ trên địa bàn, xây dựng phương án thu gom, xử lý nước thải tại các hồ chưa được đầu tư hệ thống thu gom.

da nang tang cuong quan ly kenh ho tren dia ban
Khi phát hiện tình trạng cá chết, nước đổi màu, nước có mùi hôi…, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải phải triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp, kiểm soát, phát hiện các nguồn nước thải vào các hồ, kênh mương.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm soát chất lượng môi trường các hồ, tổng hợp báo cáo quản lý, bảo vệ môi trường về hồ, ao của các địa phương, đề xuất UBND thành phố về kế hoạch kiểm soát ô nhiễm các hồ. Chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện lập Đề án cải thiện chất lượng môi trường các hồ, ao trên địa bàn để từng bước phân kỳ đầu tư sau khi tách hoàn toàn nước mưa và nước thải, trình UBND thành phố trong năm 2019.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải khi phát hiện tình trạng cá chết, nước đổi màu, nước có mùi hôi.. ngoài việc triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp, kiểm soát, phát hiện các nguồn nước thải vào các hồ, kênh mương thì phải báo cáo cho UBND quận, huyện chủ động kiểm tra, xử lý. 

UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị thoát nước xử lý các vấn đề phát sinh tại hồ. Trường hợp vượt quá thẩm quyền và tùy thuộc vào phân cấp quản lý của từng ngành, đề nghị UBND quận huyện phản hồi đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để kịp thời xử lý.

Theo Báo TN&MT
Xem phiên bản mobile