Thứ bảy 15/05/2021 17:59
Quảng Trị:

Đầu tư mô hình thu gom rác thải dựa vào cộng đồng

11/12/2019 12:25
Nhằm giải quyết lượng rác thải sinh hoạt ứ đọng trên địa bàn và thực hiện đạt chuẩn tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng mô hình thu gom rác thải dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Triệu Phong.
Mô hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn Thanh Hóa
dau tu mo hinh thu gom rac thai dua vao cong dong
Thu gom rác thải để bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới​.

Theo đó, công trình xây dựng mô hình thu gom rác thải dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 5,6 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 3 tỉ đồng; nguồn vốn sự nghiệp môi trường của tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là hơn 2,6 tỉ đồng. 

Các hạng mục xây dựng gồm: Đầu tư mới 17 điểm trung chuyển rác (Triệu An 6 điểm, Triệu Sơn 5 điểm và Triệu Lăng 6 điểm), bao gồm: San nền khuôn viên ô chứa rác, ô chứa rác, bể xử lí nước rác; xây dựng mới 17 tuyến đường dẫn vào ô chứa rác với tổng chiều dài khoảng 1.750 m (Triệu An 6 tuyến dài khoảng 580 m, Triệu Sơn 5 tuyến dài khoảng 520 m và Triệu Lăng 6 tuyến dài khoảng 650 m); mua sắm mới 40 xe đẩy tay thu gom rác, 16 thùng rác nhựa lưu động, mở 3 lớp tập huấn về thu gom, phân loại rác tại nguồn và bảo vệ môi trường.

Các xã được hưởng lợi từ mô hình này là Triệu Sơn, Triệu Trạch, Triệu Lăng và Triệu An. Dự kiến, công trình khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết lượng rác thải sinh hoạt ứ đọng, thực hiện đạt chuẩn tiêu chí môi trường của bộ tiêu chí xã nông thôn mới tại các xã nói trên.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile