Thứ hai 30/03/2020 23:14

Mô hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn Thanh Hóa

08/11/2019 18:00
Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (CTR) sinh hoạt tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2025 đã đề xuất các mô hình quản lý CTR áp dụng cho từng loại hình đặc trưng khu dân cư...
Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Thanh Hóa

Mô hình quản lý chất thải rắn khu vực đô thị

Mô hình này áp dụng cho các đô thị (các phường, thị trấn), các khu dân cư tập trung chưa thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

mo hinh quan ly chat thai ran tren dia ban tinh thanh hoa
Quy trình thu gom rác thải đô thị

CRT sinh hoạt phát sinh từ các tổ chức, cá nhân được công nhân thu gom hằng ngày theo thời gian nhất định vào các xe đẩy tay và đưa về điểm tập kết rác. Công tác vận chuyển rác thải do đội xúc vận chuyển và tổ lái xe thực hiện. Căn cứ vào khối lượng rác ở từng điểm tập kết, tổ xe điều động các xe theo từng điểm để vận chuyển rác thải tới nơi xử lý. Vị trí các điểm tập kết rác thải do địa phương quy định.

Mô hình này hiện được thực hiện tương đối phổ biến ở các địa phương.

Mô hình quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn

Mô hình này áp dụng cho các xã, các khu vực dân cư không tập trung.

mo hinh quan ly chat thai ran tren dia ban tinh thanh hoa
Quy trình thu gom rác thải nông thôn

Các khu vực nông thôn cần khuyến khích công tác phân loại tại nguồn để xử lý một phần khối lượng CTR sinh hoạt, hạn chế lượng CTR sinh hoạt phải vận chuyển về khu xử lý tập trung. Công tác phân loại cơ bản được thực hiện đối với CTR là các loại thực phẩm dư thừa và các phế liệu có thể thu hồi. Biện pháp xử lý tại chỗ cơ bản là đốt và chôn lấp. Vị trí các điểm tập kết rác thải do địa phương quy định.

Mô hình quản lý chất thải rắn khu vực miền núi

Đối với khu vực miền núi, do đặc điểm địa hình phức tạp, dân cư phân bố không đều, thưa thớt, vì vậy, công tác quản lý CTR sinh hoạt tập trung theo hướng tự xử lý tại hộ gia đình bằng các biện pháp đốt hoặc chôn lấp trong vườn đồi của gia đình.

mo hinh quan ly chat thai ran tren dia ban tinh thanh hoa
Quy trình thu gom rác thải khu vực miền núi.

Hiện nay, nhiều địa phương đã hướng dẫn bà con nhân dân xây dựng lò đốt thủ công hoặc đào hố trong khuôn viên để xử lý rác thải. Việc xây dựng lò đốt rác tương đối đơn giản, vật liệu dễ tìm kiếm, rác thải sau khi thu gom hằng ngày được đưa vào buồng đốt, định kỳ 2-3 ngày tiến hành đốt 1 lần, tro lò đốt được tận dụng làm phân bón cho cây trồng. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã  hướng dẫn người dân đào hố chứa rác, sau một thời gian nhất định, hố chứa đầy rác thì tận dụng làm hố trồng cây ăn quả, khi đó, rác thải phân hủy sinh học tạo thành phân bón vi sinh cho cây trồng.

mo hinh quan ly chat thai ran tren dia ban tinh thanh hoa
  Lò đốt rác thải thủ công.
mo hinh quan ly chat thai ran tren dia ban tinh thanh hoa
Hố chôn lấp rác thải sinh hoạt.

Thu Trang
Xem phiên bản mobile