Ninh Bình: Chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình: Chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Ninh Bình đang tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường và xây ...
Bắc Ninh: Môi trường sống khu vực nông thôn được cải thiện đáng kể

Bắc Ninh: Môi trường sống khu vực nông thôn được cải thiện đáng kể

Tiêu chí môi trường trong xây dựng dựng Nông thôn mới nâng cao tại Bắc Ninh ngày càng được chú trọng; các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường dần đi vào ...
Nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (Tiêu chí số 17) trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) hiện đang được nhiều địa phương quan tâm, bởi ...
Ý chí - Quyết tâm - Đồng lòng: Vì một mục tiêu chung xây dựng nông thôn bền vững

Ý chí - Quyết tâm - Đồng lòng: Vì một mục tiêu chung xây dựng nông thôn bền vững

Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình triển khai thực hiện Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và định hướng cho giai đoạn sau năm 2020 diễn ...
Đầu tư mô hình thu gom rác thải dựa vào cộng đồng

Đầu tư mô hình thu gom rác thải dựa vào cộng đồng

Nhằm giải quyết lượng rác thải sinh hoạt ứ đọng trên địa bàn và thực hiện đạt chuẩn tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại một số địa ...
Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị toàn quốc “Đánh giá tình hình triển khai thực ...
Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Hà Nội

Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND Ban hành quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động