Thứ bảy 10/04/2021 21:40

Đề xuất khung giá, sản phẩm, dịch vụ của BQL Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5

13/11/2019 10:56
Bộ Tài chính đang Dự thảo và lấy ý kiến góp ý Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5.
Đề xuất mức phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm
de xuat khung gia san pham dich vu cua ban quan ly dau tu va xay dung thuy loi 5
Khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác kết hợp phát điện là từ 8 - 9,16% giá trị sản lượng điện thương phẩm. Hình minh họa.

Theo đó, Dự thảo đề xuất sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác kết hợp phát điện có khung giá từ 8 - 9,16% giá trị sản lượng điện thương phẩm.

Trong đó, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định và được xác định trong điều kiện thời tiết bình thường (không có thiên tai, hỏa hoạn và điều kiện bất thường khác).

Trường hợp trong điều kiện bình thường, các chi phí đầu vào trong giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác nêu trên có biến động, các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi và cơ quan quản lý nhà nước có thể điều chỉnh khung giá và giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác.

Việc xây dựng và gửi phương án giá để Bộ Tài chính quy định và thông báo khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Tài chính quy định và thông báo điều chỉnh mức giá tối thiểu hoặc mức giá tối đa của khung giá đã quy định theo hình thức quyết định.

Khi thu tiền cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác, các đơn vị lập, sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật hiện hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nguồn thu từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại được để lại đơn vị sử dụng theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thẩm định phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5; chịu trách nhiệm về tính chính xác và số liệu, tài liệu báo cáo trong hồ sơ phương án giá gửi Bộ Tài chính.

Thúy Hà

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile