Điều chỉnh chủ trương đầu tư dựa án Cảng tổng hợp Quang Trung tại KKT Nghi Sơn - Thanh Hóa: “Cú bẻ lái ngoạn mục”

08/06/2021 15:08 Địa phương
 Bị từ chối về đề xuất tận thu cát trong quá trình nạo vét tuyến luồng vào dự án Cảng tổng hợp Quang Trung tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, chủ đầu tư đã có văn bản đề xuất thu hồi thêm diện tích để phục vụ việc nạo vét và đã được UBND tỉnh Thanh Hóa thông qua.

Không được tận thu thì điều chỉnh chủ trương

Được biết, ngày 24/11/2020 Công ty TNHH Quang Trung (Công ty Quang Trung) đã văn bản số 90/CV-QT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị tận thu cát trong quá trình nạo vét tuyến luồng vào dự án Cảng tổng hợp Quang Trung tại Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Thanh Hóa được UBND tỉnh giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Công ty Quang Trung. Sở TNMT đã có Công văn số 8432/STNMT-TNKS ngày 04/12/2020 (kèm theo Biên bản kiểm tra thực địa ngày 01/12/2020 gồm các ngành, đơn vị: Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN, UBND thị xã Nghi Sơn, UBND phường Hải Thượng) báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến tại văn bản số 17441/UBND-CN ngày 15/12/2020, chưa chấp thuận cho Công ty Quang Trung tận thu cát nhiễm mặn trong quá trình nạo vét tuyến luồng vào Cảng tổng hợp Quang Trung do hồ sơ thủ tục đề xuất chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Ba ngày sau, ngày 18/12/2020 của Công ty Quang Trung có văn bản số 95/CV-QT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa để xin thu hồi đất phục vụ các công trình nạo vét khu nước trước bến cảng, vũng quay trở tàu, vũng nước kết nối thuộc dự án Cảng tổng hợp Quang Trung tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Sau quá trình thẩm định, với nhiều văn bản ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng tổng hợp Quang Trung tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Chủ trương đầu tư lần 2 thay đổi những gì?

Được biết, dự án Cảng tổng hợp Quang Trung tại Khu Kinh tế Nghi Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Chủ trương đâu tư lần đầu ngày 26 /12/ 2018; Điều chỉnh lần thứ 1 ngày 17/6/2020 và điều chỉnh Chủ trương đầu tư lần thứ 2 ngày 27/5/2021.

Về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ 2 bao gồm:

Diện tích đất thực hiện dự án sau khi điều chỉnh: Khoảng 6,687 ha, bao gồm: khu đất thực hiện bến cảng và các hạng mục phụ trợ trên cạn khoảng 4,68 ha và khu nước trước bến khoảng 2,0 ha. Cụ thể diện tích chính thức sẽ theo quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Về tiến độ thực hiện dự án và thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đến Quý III năm 2021; Thời gian triển khai xây dựng, từ Quý III/2021 đến hết tháng 12/ 2021; Thời gian đưa vào khai thác vào tháng 01/2022.”

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nhấn mạnh, nếu 31/7/2021, chủ đầu tư không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, và chủ đầu tư không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Có thể thấy, chỉ sau 3 ngày, khi chủ đầu tư chưa được chấp thuận về vệc tân thu cát, thì chủ đầu tư đã kịp “bẻ lái” sang thành điều chỉnh Chủ trương đầu tư của dự án. Vì sao từ một đề xuất tận thu bị từ chối, lại có thể chuyển thành Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư đã giải trình và làm rõ nội dung xin được giải phóng mặt bằng khu đất phục vụ công tác nạo vét khu nước trước bến, vũng quay trở tàu như thế nào? Đó chính là nội dung chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin?

Pv
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động