Điều kiện tái sử dụng bùn thải sau sản xuất

15/09/2020 08:43 Chính sách - Pháp luật
Chủ nguồn thải có trách nhiệm phân định, phân loại bùn thải thu hồi từ hệ thống xử lý nước thải là chất thải nguy hại hay chất thải công nghiệp thông thường.
Hướng dẫn xử lý bùn thải phát sinh trong sản xuất
dieu kien tai su dung bun thai sau san xuat
Chủ nguồn thải có trách nhiệm phân loại bùn thải.

Ông Nguyễn Khắc Biền (TP. Hồ Chí Minh) phản ánh: Công ty tôi sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm, bùn thải sau quá trình xử lý nước thải được ép bỏ, lấy mẫu phân tích theo QCVN 50:2013/BTNMT về chất thải nguy hại nhưng không có chỉ tiêu nào vượt tiêu chuẩn và được xác định là chất thải công nghiệp thông thường. Tôi xin hỏi, công ty có thể tái sử dụng chất thải này, hoặc chuyển giao cho đơn vị khác tái chế làm phân hữu cơ, hoặc dùng làm bùn nền để nuôi cấy vi sinh tại các hệ thống xử lý nước thải mới xây dựng được hay không? Nếu được thì cần làm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, chủ nguồn thải có trách nhiệm phân định, phân loại bùn thải thu hồi từ hệ thống xử lý nước thải là chất thải nguy hại hay chất thải công nghiệp thông thường.

Đối với bùn thải của cơ sở sau khi đã được phân định, phân loại, không phải là chất thải nguy hại và được xác định là chất thải công nghiệp thông thường thì công ty có thể tái sử dụng chất thải này hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng khác để xử lý theo đúng quy định tại Điều 30 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Quang Minh
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động