Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

16/05/2020 00:00 Tăng trưởng xanh
Thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Công Thương giao Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam chủ trì, thực hiện nhiệm vụ“Xây dựng khung nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Trong khuôn khổ Nhiệm vụ, Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn “Những vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu”.
dinh huong chuyen dich co cau nganh cong thuong theo huong tang truong xanh ung pho voi bien doi khi hau
Quang cảnh Hội thảo

Chiều ngày ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của TS. Đỗ Hữu Hào - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, Hội thảo tham vấn “Những vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu” đã được tổ chức trọng thể. Tham dự Hội thảo có đại diện các Vụ thuộc Bộ Công Thương: Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững; Kế hoạch; Thị trường trong nước; Khoa học công nghệ và Cục: Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp; Thương mại điện tử và Kinh tế số... đại diện các đơn vị khách mời như Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ KH&ĐT); Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Hiệp hội thép Việt Nam; Viện khoa học công nghệ Mỏ - Luyện kim; Viện Hóa học công nghiệp ….

dinh huong chuyen dich co cau nganh cong thuong theo huong tang truong xanh ung pho voi bien doi khi hau
PGs, Ts. Lê Thu Hoa trình bày tham luận

PGs, Ts. Lê Thu Hoa thay mặt nhóm thực hiện nhiệm vụ đã trình bày tham luận “Những vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu”

Đại diện Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ KH&ĐT) trình bày tham luận “Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh cập nhật và định hướng”

Sau khi nghe các tham luận, các đại biểu tham dự Hội thảo đã bàn luận sôi nổi về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, các đại biểu đều thống nhất cho rằng nhiệm vụ “Xây dựng khung nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu” mang tính hữu ích cao nhưng rất khó; Nhiệm vụ cần hướng tới động lực chính của doanh nghiệp là lợi ích, động lực này sẽ giúp quá trình phát triển tăng trưởng xanh đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý thêm về một số nội dung liên quan trong nhiệm vụ, đảm bảo tính kế thừa và tính mới.

dinh huong chuyen dich co cau nganh cong thuong theo huong tang truong xanh ung pho voi bien doi khi hau
Ts. Đỗ Hữu Hào - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam (người đứng, thứ hai từ bên phải)

Tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu tham gia Hội thảo, Ts. Đỗ Hữu Hào cảm ơn và giao nhóm thực hiện nhiệm vụ soát xét, chỉnh sửa để chất lượng nhiệm vụ đảm bảo đúng yêu cầu.

Mục tiêu nhiệm vụ “Xây dựng khung nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu”

Mục tiêu tổng quát

Cung cấp cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất khung nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thực hiện chuyển dịch cơ cấu cho các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng bền vững.

Các mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ theo hướng TTX, ứng phó với BĐKH;

- Đánh giá thực trạng phát triển và cơ cấu các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương, phát hiện những điểm phù hợp và chưa phù hợp theo hướng TTX, ứng phó với BĐKH;

- Nghiên cứu dự báo xu thế phát triển theo hướng TTX, ứng phó với BĐKH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 cho các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương;

- Đề xuất khung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương, theo hướng TTX, ứng phó với BĐKH nhằm phát triển bền vững;

- Xây dựng tài liệu phổ biến cho 4 ngành công nghiệp được lựa chọn về xu thế phát triển, khung nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng TTX, ứng phó với BĐKH nhằm phát triển bền vững.

Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động