Thứ tư 06/07/2022 23:25
Dòng sự kiện

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân

14/10/2019 10:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của người dân đối với Dự thảo Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước (QLNN) về kinh tế.
Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển đất nước

Với quan điểm, khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nên Nhà nước cần phải thường xuyên đổi mới mạnh mẽ phương thức QLNN đối với khu vực này. Nhà nước thực hiện QLNN thông qua luật pháp, do vậy hệ thống luật pháp cần phải luôn hoàn thiện và giữ vị trí trung tâm trong đổi mới. Thay đổi tư duy QLNN, theo đó Nhà nước coi doanh nghiệp là khách hàng được phục vụ chứ không phải đối tượng quản lý. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam đang đứng trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế số, do vậy, Nhà nước phải tiếp cận một hệ thống thể chế với tư duy hiện đại, theo kịp tình hình mới và nâng cao năng lực bộ máy QLNN trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để đáp ứng yêu cầu quản lý và khuyến khích sự phát triển của khu vực tư nhân.

Dự thảo Đề án đề xuất 3 mục tiêu cụ thể, đó là: 1) Xây dựng khuôn khổ lý luận về đổi mới phương thức quản lý nhà nước (QLNN) trong lĩnh vực kinh tế (tập trung vào đối tượng là kinh tế tư nhân); bao gồm: vị trí, vai trò của nhà nước; mức độ can thiệp và các phương thức, cách thức can thiệp của nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân, theo thông lệ phổ biến trên thế giới. 2) Tổng quan hiện nay về những đổi mới trong phương thức QLNN đối với kinh tế tư nhân; đánh giá thực trạng, những tồn tại, hạn chế hiện nay về QLNN trong lĩnh vực kinh tế tư nhân. 3) Đề xuất các kiến nghị về nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện phương thức QLNN đối với phát triển kinh tế tư nhân.

doi moi phuong thuc quan ly nha nuoc doi voi khu vuc kinh te tu nhan
Phương thức QLNN đối với khu vực kinh tế tư nhân đến năm 2025 được đổi mới theo hướng từ quản lý sang kiến tạo.

Theo Dự thảo Đề án, mục tiêu đổi mới phương thức QLNN đối với khu vực kinh tế tư nhân đến năm 2025 được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuyển từ quản lý sang kiến tạo, từ can thiệp trực tiếp sang gián tiếp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển tương xứng với tiềm năng, có năng lực cạnh tranh cao, hội nhập khu vực và quốc tế; qua đó, góp phần đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế tư nhân nêu trong Nghị quyết số 10-NQ/TW và Nghị quyết số 98/NQ-CP.

Các chính sách QLNN được xây dựng trên nguyên tắc của thị trường, khắc phục được những bất cập trong thực thi chính sách; đồng thời đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm những điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành không cần thiết, bất hợp lý ở các bộ, ngành và địa phương; áp dụng sâu rộng công nghệ thông tin, tin học (cấp độ 4) trong QLNN trước và sau đăng ký kinh doanh để nâng cao chất lượng QLNN, giảm chi phí cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cải thiện về điểm số đạt mức ngang với các nước ASEAN - 4.

Đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả và loại hình đa dạng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào công tác xã hội hóa trong cung ứng dịch vụ công, đối tác công - tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Cải thiện tính công khai, minh bạch trong QLNN và đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp, tổ chức thuộc mọi sở hữu trong lĩnh vực này.

Các dịch vụ hành chính công ở địa phương được đổi mới và nâng cao chất lượng theo hướng nhà nước kiến tạo, phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đổi mới công tác thanh kiểm tra, quản lý thị trường theo hướng tổ chức khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả hậu kiểm, giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp.

5 nhóm giải pháp đổi mới phương thức QLNN đối với khu vực kinh tế tư nhân được nêu trong Dự thảo, gồm: Đổi mới phương thức QLNN trong vai trò định hướng và điều tiết phát triển khu vực kinh tế tư nhân; tạo lập khung khổ pháp luật và môi trường thể chế cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân; đổi mới phương thức can thiệp và phân bổ nguồn lực của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân; đổi mới phương thức thanh kiểm tra và giám sát chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân; đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan QLNN.

Thúy Hà
Xem phiên bản di động