Đồng Nai: Giảm phát thải theo 4 giai đoạn, 7 lĩnh vực trọng điểm

12/03/2024 11:47 Quản lý nguồn thải
UBND tỉnh Đồng Nai vừa chính thức phê duyệt Đề án giảm thiểu khí carbon trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tỉnh phân kỳ 4 giai đoạn, thực hiện tập trung vào 7 lĩnh vực trọng điểm.

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Giảm thiểu khí carbon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề án đặt mục tiêu đánh giá đúng thực trạng mức phát thải nhà kính trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giảm carbon, góp phần hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Đồng Nai hướng tới mục tiêu phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050
Đồng Nai hướng tới mục tiêu phát thải khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050.

Đây là một bước đi cần thiết và quan trọng để tỉnh Đồng Nai thực hiện cam kết với các mục tiêu khí hậu quốc gia và quốc tế, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế bền vững.

Đồng thời, Đề án sẽ giúp tỉnh Đồng Nai nâng cao năng lực quản lý, đánh giá và theo dõi phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh; xây dựng và thực hiện lộ trình giảm phát thải theo sự thống nhất của tỉnh; phát triển và triển khai các chiến lược và dự án giảm thiểu carbon theo chuyên ngành và đa ngành; xác định và kết nối với các đối tác tài chính xanh để đảm bảo đầu tư vào tỉnh và thực hiện các giải pháp tài chính xanh sáng tạo. Và tạo ra các cơ hội mới cho tỉnh Đồng Nai trong việc phát triển các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế số và kinh tế trung tính carbon, đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Theo Đề án này, có 7 lĩnh vực trọng điểm và 4 giai đoạn để thực hiện. Bảy lĩnh vực trọng điểm là công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng và bất động sản.

Đối với công nghiệp, tập trung vào các ngành sản xuất lớn như thép, xi măng, gỗ, và dệt may.

Đối với giao thông vận tải, tập trung tối ưu hóa hệ thống giao thông, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và xe điện.

Đối với nông nghiệp và lâm nghiệp, áp dụng phương pháp canh tác thông minh, tăng cường quản lý rừng bền vững.

Đối với xây dựng và bất động sản, thúc đẩy xây dựng nhà xanh, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

Bốn giai đoạn thực hiện Đề án là: Giai đoạn 1 (từ năm 2025-2030): Giảm 20% phát thải khí nhà kính; giai đoạn 2 (từ năm 2030-2035): Giảm 45% phát thải khí nhà kính; giai đoạn 3 (từ năm 2035-2045): Trung hòa carbon; giai đoạn 4 (từ năm 2045-2050): Đạt phát thải khí nhà kính bằng 0.

Trước mắt, giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai khuyến khích sử dụng điện và năng lượng xanh trong giao thông vận tải; sử dụng xăng E5; giảm phát thải trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp đồng thời tăng tỷ lệ hấp thụ carbon, nâng tỷ lệ xử lý chất thải.

Giải pháp đặt ra là xác định chi tiết tiềm năng các nguồn năng lượng. Phát triển mạnh các dự án năng lượng mới không phát thải như: sản xuất nhiên liệu hydrogen, amoniac xanh; phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng. Cùng với đó, hình thành cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon, đảm bảo năm 2030 thị trường tín chỉ carbon của tỉnh được vận hành, kết nối với các thị trường trong nước, các nước khu vực và trên thế giới.

Cũng trong giai đoạn này, tỉnh sẽ có báo cáo mục tiêu, thời hạn giảm phát thải cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực trọng điểm và toàn tỉnh. Báo cáo phát triển chiến lược chuyên ngành và đa ngành nhằm giảm thiểu carbon trong các ngành kinh tế trọng điểm. Báo cáo phương án, lộ trình chuyển đổi xanh trong các khu công nghiệp và trung tâm logistics để đạt mục tiêu net zero năm 2050.

Sỹ Bắc
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động