Đồng Nai: Giao huyện Vĩnh Cửu lập quy hoạch chi tiết dự án đốt rác phát điện gần 2.300 tỷ đồng

13/12/2023 07:46 Hạ tầng môi trường
Ngày 12/12/2023, ông Võ Văn Phi - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các bên liên quan về dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Về tiến độ dự án, liên danh Công ty CP Thương mại và đầu tư công nghệ ECOTECH Việt Nam và Công CP Le Delta cho biết, đã thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết; hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình Bộ TN-MT đăng tải trên cổng thông tin điện tử. Vướng mắc phát sinh hiện nay là thẩm quyền lập quy hoạch chi tiết phải là cơ quan nhà nước.

Đồng Nai: Giao huyện Vĩnh Cửu lập quy hoạch chi tiết dự án đốt rác phát điện
Tỉnh Đồng Nai giao huyện Vĩnh Cửu lập quy hoạch chi tiết dự án đốt rác phát điện.

Sau khi nghe ý kiến của các bên liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất giao cho UBND huyệnVĩnh Cửu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án lập quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch này có thể kế thừa nội dung liên danh nhà thầu đã thực hiện.

Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch chi tiết về dự án này bao gồm: nhiệm vụ, thời gian, trách nhiệm của các bên liên quan đồng thời chủ trì theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh định kỳ; cùng với liên danh nhà thầu ký thỏa thuận gia hạn dự án.

Đồng thời các sở: Xây dựng, Công thương, Tài chính có trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Liên danh nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ.

Phối cảnh nhà máy đốt rác phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu với vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng
Phối cảnh nhà máy đốt rác phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu với vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu được Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư ngày 22/9/2022. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh), thời gian thực hiện dự án đầu tư khoảng 3 năm kể từ khi khởi công xây dựng, dự kiến tính từ 2023; tổng vốn đầu tư hơn 2.286 tỷ đồng.

Công suất Dự án: giai đoạn 1 xử lý 800 tấn rác thải/ngày và công suất phát điện 20MW; giai đoạn 2 xử lý rác lên 1.200 ngàn tấn/ngày và công suất phát điện đạt 30MW.

Công nghệ được áp dụng cho dự án là công nghệ sản xuất điện từ rác thải sinh hoạt, đảm bảo tỷ lệ tro bay < 2,5% và tỷ lệ tro đáy < 5 %. Với diện tích sử dụng đất khoảng 12ha..

Trước đó, ngày 15/11/2023, liên danh Công ty CP Thương mại và đầu tư công nghệ ECOTECH Việt Nam và Công CP Le Delta xin gia hạn thêm 2 tháng để hoàn thiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Nguyên nhân được liên danh này đưa ra là do đây là dự án đặc thù, công tác lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực và hiểu biết về công nghệ xử lý rác sinh hoạt phát điện gặp khó khăn

Sỹ Bắc
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động