Thứ ba 02/03/2021 10:17

Dự thảo quy định về hệ thống thông tin năng lượng

26/09/2019 09:06
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của người dân đối với dự thảo Thông tư quy định về hệ thống thông tin năng lượng.
Xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam Dự thảo Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức
du thao quy dinh ve he thong thong tin nang luong
Phát thải khí nhà kính sẽ là một trong những chỉ tiêu được công bố trong hệ thống thông tin năng lượng.

Thông tư này quy định về việc thiết lập, quản lý, vận hành hệ thống thông tin năng lượng và tổ chức, xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng.

Theo dự thảo, nội dung thông tin năng lượng gồm: thông tin cân bằng cung cầu năng lượng (thông tin, số liệu cung cấp năng lượng sơ cấp; thông tin, số liệu sản xuất và chuyển đổi năng lượng; thông tin, số liệu tiêu thụ năng lượng cuối cùng và phi năng lượng); thông tin đặc điểm kỹ thuật cơ sở hạ tầng năng lượng (nhà máy điện; nhà máy sản xuất điện, nhiệt tự dùng hoặc đồng phát; cơ sở sản xuất điện phân tán; đường dây và trạm điện; nhà máy lọc dầu và chế biến condensate; nhà máy chế biến khí tự nhiên; nhà máy sản xuất và trạm phối trộn nhiên liệu sinh học; nhà máy sản xuất CNG; nhà máy sản xuất và chuyển đổi năng lượng khác); thông tin giá năng lượng bình quân hàng năm (than; khí tự nhiên; sản phẩm dầu mỏ; điện; các dạng năng lượng khác); các thông tin khác theo tiêu chuẩn thống kê năng lượng quốc tế thuộc trách nhiệm công bố của Bộ Công Thương.

Thông tin năng lượng được công bố trên trang thông tin điện tử hệ thống thông tin năng lượng theo địa chỉ http://www.erea.gov.vn/veis dưới dạng ấn phẩm trong quý 3 hằng năm, bao gồm các thông tin cơ bản như sau:

a) Tổng quan và xu thế phát triển năng lượng quốc gia;

b) Bảng quyết toán và cân bằng cung cầu năng lượng;

c) Dữ liệu thông tin theo chuỗi thời gian về khai thác, xuất nhập khẩu, sản xuất, chuyển đổi và tiêu thụ của các loại nhiên liệu điện, than, dầu khí, năng lượng mới và năng lượng tái tạo;

d) Dữ liệu thông tin theo chuỗi thời gian về công suất nguồn điện và sản lượng điện theo nhiên liệu, sản lượng tiêu thụ điện theo các ngành kinh tế, phụ tải cực đại hệ thống điện, hệ số dự phòng hệ thống điện, tỷ lệ số xã có điện, tỷ lệ số hộ dân có điện và các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện hệ thống;

đ) Các chỉ tiêu thống kê năng lượng tổng hợp bao gồm: Tổng cung cấp năng lượng sơ cấp, cường độ năng lượng sơ cấp trên tổng sản phẩm quốc nội (sau đây gọi tắt là GDP), cung cấp năng lượng sơ cấp trên đầu người; mức độ phụ thuộc năng lượng nhập khẩu trong tổng cung cấp năng lượng sơ cấp; tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng, cường độ năng lượng sơ cấp trên GDP, tiêu thụ năng lượng cuối cùng trên đầu người; mức độ đa dạng hóa năng lượng, tỷ trọng nhiên liệu trong cung cấp năng lượng sơ cấp và tiêu thụ năng lượng cuối cùng.

e) Các chỉ tiêu năng lượng tái tạo bao gồm: Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cung cấp năng lượng sơ cấp, sản xuất điện, tiêu thụ năng lượng cuối cùng; các chỉ tiêu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp chế tạo và xây dựng, giao thông vận tải và trong các phân ngành khác;

g) Thực hiện so sánh các chỉ tiêu thống kê năng lượng của Việt Nam với một số quốc gia trong khu vực và thế giới. 

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile