Hiệu quả từ mô hình tự quản về bảo vệ môi trường của Tỉnh Tuyên Quang

31/07/2020 08:21 Địa phương
Hưởng ứng phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã xây dựng các tổ tự quản bảo vệ môi trường, xử lý và chống rác thải nhựa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ môi trường từ mỗi khu dân cư.
Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ vi sinh, thân thiện môi trường Mô hình “Sinh kế” thu gom, phân loại và ủ rác thải sinh hoạt ở thị trấn Thứa

Nhằm kêu gọi những hành động thiết thực, thay đổi hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người, MTTQ tỉnh thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, mở lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ủy ban MTTQ các cấp đã tập trung xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường để góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tại các khu dân cư, các tổ tự quản được thành lập để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom, tập kết, xử lý rác thải, chống rác thải nhựa...

hieu qua tu mo hinh tu quan ve bao ve moi truong cua tinh tuyen quang
Các tổ tự quản của xã Hào Phú (Sơn Dương) tham gia vệ sinh môi trường tại các trục đường giao thông của xã.

Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo cấp xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên và UBND các xã xây dựng thêm mỗi xã ít nhất 2 tổ tự quản về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa. Phấn đấu mỗi năm có trên 20% số hộ gia đình trên địa bàn xã, thị trấn thực hiện thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

Phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa được triển khai thực hiện với 4 quy trình: Phân loại rác thải sinh hoạt gia đình, vận động mỗi gia đình có 2 thùng đựng rác thải: 1 thùng đựng rác hữu cơ, 1 thùng đựng rác vô cơ. Mục tiêu, năm 2020, MTTQ mỗi xã, phường thực hiện thí điểm 3 tổ tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Từ năm 2021 đến hết năm 2025, mỗi năm có thêm 20% số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thực hiện mô hình này. Đến năm 2025, phấn đấu có trên 95% số hộ gia đình trên địa bàn thành phố thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình… Hiện tại mỗi xã, phường ở thành phố đều xây dựng 3 mô hình điểm về khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Tại các khu dân cư, các tổ tự quản được thành lập để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom, tập kết, xử lý rác thải, chống rác thải nhựa...

Nhiệm vụ đột phá của Tỉnh Tuyên Quang trong năm 2020 là chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, xây dựng thành phố Tuyên Quang ngày càng sạch, xanh, sáng đẹp. Việc áp dụng các mô hình Tổ tự quản về bảo vệ môi trường, xử lý chống rác thải nhựa của Tỉnh Tuyên Quang đã và đang mang lại hiệu quả, môi trường được cải thiện, đường làng, ngõ xóm được vệ sinh sạch sẽ, trong lành, cống rãnh được khai thông, rác thải được thu gom. Đặc biệt, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng cao.

Việt Quang
Xin chờ trong giây lát...

Huyện Ia Pa (Gia Lai), nhiều khó khăn, bất cập trong xử lý ô nhiễm tại các trại chăn nuôi heo công nghệ cao

Phiên bản di động