Hướng dẫn bố trí bãi đỗ xe trong khu nhà ở

31/03/2021 08:40 Chính sách - Pháp luật
Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 309/BXD-KHCN gửi Công ty cổ phần bất động sản Thủy Sinh về việc hướng dẫn thực hiện QCVN 01:2019/BXD về bố trí bãi đỗ xe trong khu nhà ở.
Hướng dẫn bố trí bãi đỗ xe trong khu nhà ở
Ảnh minh họa

QCVN 01:2019/BXD quy định tại điểm 2.9.4: (1) Trong các khu đô thị, đơn vị ở và nhóm nhà ở phải bố trí chỗ để xe, bãi đỗ xe. (2) Các công trình công cộng, dịch vụ, các khu chung cư, các cơ quan phải đảm bảo đủ số lượng chỗ đỗ xe đối với từng loại phương tiện theo nhu cầu sử dụng; (3) Khu vực đô thị hiện hữu cho phép quy hoạch các bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe nhiều tầng nhưng phải bảo đảm kết nối tương thích và đồng bộ, an toàn với các công trình khác. Như vậy, ngoài việc quy định các công trình công cộng, dịch vụ, các khu chung cư, các cơ quan phải đảm bảo đủ số lượng chỗ đỗ xe đối với từng loại phương tiện theo nhu cầu sử dụng, các khu đô thị phải bố trí bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe phải được tính toán thống nhất, đáp ứng đủ nhu cầu đỗ xe của đô thị, phải được xác định trong quy hoạch giao thông toàn đô thị. Chỉ tiêu tính toán bãi đỗ xe trong khu dân dụng quy định tại Bảng 2.19 - QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng là các chỉ tiêu diện tích tính toán đất bãi đỗ xe toàn đô thị 1 . Theo đó: (1) Trường hợp dự án đã được quy hoạch cấp trên xác định Bãi đỗ xe trên phạm vi đất thực hiện dự án thì phải thực hiện theo quy hoạch cấp trên; (2) Trường hợp quy hoạch cấp trên không xác định Bãi đỗ xe trong dự án thì không phải thực hiện.

Như vậy, đối với trường hợp dự án của Quý Công ty hỏi, căn cứ các tài liệu đính kèm công văn này như sau: Khu dân cư dọc Hương lộ 33 (đường Nguyễn Duy Trinh), phường Phú Hữu, Quận 9 đã được ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh tổng thể và mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng) tại Quyết định số 4387/QĐ- UBND ngày 15/8/2013 và Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư dọc Hương lộ 33 (đường Nguyễn Duy Trinh), phường Phú Hữu, quận 9 tại ô phố ký hiệu 1.11 và 1.12 đã được ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 4984/QĐ-UBND ngày 22/11/2019, tại 02 ô phố I.11 và I.12 (thuộc ranh giới Dự án của Công ty Thủy Sinh) không bố trí quỹ đất làm bãi đỗ xe 2 , theo đó đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án nêu trên không phải thực hiện việc bố trí bãi đỗ xe 3.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_309-BXD_KHCN_01022021_signed.pdf

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động