Thứ sáu 05/03/2021 08:17

Hướng dẫn sử dụng kinh phí hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển

05/09/2019 10:43
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc sử dụng kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông Vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm.
Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
huong dan su dung kinh phi hoat dong nao vet vung nuoc cang bien
Ảnh minh họa

Theo dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc sử dụng kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông Vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm, bao gồm: Khoản tiền phạt theo hợp đồng dự án; kinh phí do nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả; kinh phí giám sát, kinh phí hỗ trợ giám sát thực hiện hợp đồng dự án. Trong đó nêu rõ, nhà đầu tư trúng thầu thực hiện nộp ngân sách nhà nước tiền phạt hợp đồng dự án theo quy định của pháp luật.

Kinh phí do nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả: Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện nộp ngân sách nhà nước các khoản chi phí đã chi cho hoạt động chuẩn bị đầu tư dự án quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

Đối với kinh phí tư vấn giám sát, kinh phí tư vấn hỗ trợ giám sát thực hiện hợp đồng dự án: Sau khi lựa chọn được tư vấn độc lập để giám sát thực hiện hợp đồng dự án, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và Cục Hàng hải Việt Nam ký hợp đồng 03 bên để triển khai thực hiện. Trong hợp đồng phải quy định cụ thể việc thanh toán cho đơn vị tư vấn giám sát do Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện sau khi nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản của Cục Hàng hải Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lựa chọn tư vấn để hỗ trợ giám sát, nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Cục Hàng hải Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện thanh toán cho hoạt động tư vấn hỗ trợ giám sát. 

Kinh phí cho hoạt động tư vấn giám sát và tư vấn hỗ trợ giám sát phải căn cứ theo định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền ban hành, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí cho hoạt động tư vấn giám sát và tư vấn hỗ trợ giám sát không vượt quá định mức chi phí giám sát thi công xây dựng do cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền ban hành.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile