Bắc Giang:

Huy động sức mạnh toàn dân, xử lý triệt để rác thải ra môi trường

15/04/2020 15:36 Quản lý nguồn thải
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường.
Bắc Giang: Xử lý triệt để các điểm tồn lưu rác
huy dong suc manh toan dan xu ly triet de rac thai ra moi truong
Ngày cuối tuần cư dân khu đô thị mới Đồng Cửa 2, Phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) tích cực vệ sinh môi trường, thu gom rác thải (Ảnh: Đăng Lâm)

Chỉ thị nêu rõ, thực trạng hiện nay trên địa bàn tỉnh, từ thành thị đến nông thôn lượng rác thải, phế thải thải ra môi trường ngày càng lớn. Số lượng rác thải, phế thải được thu gom và xử lý còn rất nhỏ so với lượng thải ra. Rất nhiều khu vực ở các địa phương, rác thải vứt tràn lan bên cạnh đường đi, góc ruộng, bờ kênh để tồn lưu lâu ngày gây ra ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng. Tình trạng trên nếu tiếp tục để kéo dài thì chắc chắn sẽ phát sinh nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm, gây nguy hiểm cho sức khoẻ của người dân. Vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết trong lúc này.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị cho các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương nhằm huy động sức mạnh toàn dân triển khai kế hoạch tập trung xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Yêu cầu các địa phương thu gom triệt để rác thải sinh hoạt vào khu tập trung tại các điểm tập trung để xử lý đốt, yêu cầu không được chôn lấp. Các huyện có thể xây dựng lò đốt liên xã, lò đốt từng xã, hoặc có thể tổ chức lò đốt quy mô các thôn, làng. Việc xây dựng nhà máy, lò đốt do các địa phương tự quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp và hiệu quả; về lâu dài cần xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung cấp huyện hoặc liên huyện. Mục tiêu đến hết năm 2020 hoàn thành xây dựng các lò đốt rác cấp xã và liên xã.

Thông qua các biện pháp tuyên truyền, vận động và ban hành các quy định, quy chế hoặc áp dụng các chế tài bắc buộc khác (nếu cần) để chấn chỉnh tình trạng xả thải bừa bãi ra môi trường. Kiên quyết xử lý nghiêm và buộc khắc phục đối với các tổ chức, cá nhân cố ý đổ rác thải, phế thải, nước thải ra môi trường không đúng quy định.

Các địa phương phải bố trí đất làm khu vực chứa rác tạm, khu xử lý; kinh phí đầu tư xây dựng, kinh phí hỗ trợ cho người lao động làm công tác thu gom, xử lý và các phương tiện cần thiết khác do từng địa phương họp bàn và quyết định. Với phương châm là cộng đồng dân cư đóng góp và tổ chức thực hiện là chủ yếu, đồng thời có sự hỗ trợ của ngân sách địa phương. Nơi nào quá khó khăn thì ngân sách cấp trên hỗ trợ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh xây dựng cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác theo phân cấp quản lý ngân sách trình HĐND tỉnh tại kỳ hợp tháng 7/2020. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Bắc Giang và UBND huyện Lục Ngạn tổ chức lựa chọn xong nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung trong tháng 9/2020; hỗ trợ huyện Lục Nam, Hiệp Hòa hoàn thành giải phóng mặt bằng các khu đất đã quy hoạch để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác theo công nghệ hiện đại.

Yêu cầu các cấp ủy đảng từ huyện đến xã và từng chi bộ thôn, bản, tổ dân phố phải ban hành nghị quyết lãnh đạo cụ thể để thực hiện Chỉ thị; xây dựng kế hoạchxác định từng công việc cụ thể, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành và giao nhiệm vụ cho từng cấp, từng ngành, từng cán bộ chịu trách nhiệm.

Mặt trận tổ quốc các cấp từ tỉnh đến ban công tác mặt trận các thôn, bản, tổ dân phố chủ trì phối hợp với các đoàn thể nhân dân họp bàn xây dựng kế hoạch và phân công rõ trách nhiệm để tuyên truyền, vận động và phát động nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện vệ sinh môi trường.

Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên về nguy cơ, tác hại của rác thải và quá trình triển khai Chỉ thị ở các địa phương, kể cả những nơi làm tốt và những nơi thực hiện không tốt.

Cấp ủy các cấp đưa nội dung thực hiện Chỉ thị này vào nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo năm 2020, tiến hành đánh giá việc thực hiện Chỉ thị hằng tháng.

Hy vọng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, chính quyền để xử lý vấn nạn rác thải trên địa bàn, Bắc Giang sẽ sớm hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới.

Thuý Hà
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động