Thứ bảy 28/05/2022 08:56
Dòng sự kiện
Quảng Nam

Huyện Đại Lộc: Nhiều kỳ vọng và quyết tâm trong năm mới

24/01/2022 08:58
Trải qua năm 2021 với nhiều biến động, khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự vào cuộc và nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, đạt được những kết quả quan trọng. Bước sang năm mới 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đại Lộc quyết tâm biến khó khăn thành động lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mới cũng như kỳ vọng xây dựng huyện Đại Lộc ngày thêm giàu mạnh, văn minh.
Huyện Đại Lộc: Nhiều kỳ vọng và quyết tâm trong năm mới
Diện mạo huyện Đại Lộc từng bước khởi sắc

Nhìn lại kết quả một năm vượt khó

Năm 2021, đối mặt với những khó khăn do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội, tuy nhiên, huyện Đại Lộc đã ”kích hoạt” cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với nỗ lực và quyết tâm cao. Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành; kịp thời chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, bức tranh kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2021 đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thu ngân sách huyện đạt hơn 1.145 tỷ đồng, đạt 136% so với dự toán tỉnh giao, 133% so với dự toán huyện. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách địa phương đảm bảo đúng luật, nghiêm túc, bám sát dự toán giao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đạt được một số kết quả khả quan. Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng vẫn có sự tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 7.838,3 tỷ đồng, tăng 11,0% so với năm 2020. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 3.315 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2020. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đã dần thích nghi với trạng thái “bình thường mới” để ổn định sản xuất kinh doanh, có mức tăng trưởng khá so với năm trước, tuy nhiên so với năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid-19) mức tăng trưởng này vẫn còn thấp do đây là ngành bị tác động mạnh nhất từ đại dịch Covid-19.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là việc xúc tiến đầu tư hạ tầng vào các cụm công nghiệp và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở đô thị trên địa bàn huyện. Năm 2021 đã thu hút được 03 dự án sản xuất đầu tư vào các cụm công nghiệp; tiến hành xây dựng 13 danh mục dự án phát triển nhà ở thương mại, được UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện quy trình, thủ tục chấp thuận đầu tư cho 07 dự án, bao gồm: Dự án khu dân cư Trung An, khu dân cư phía Tây sông Vu Gia, khu dân cư T12 mở rộng, Khu dân cư phía Tây, Khu đô thị Hòa An - giai đoạn 01, Khu đô thị phía Đông và Khu dân cư khu 5.

Song song với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2021, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, UBND huyện Đại Lộc xác định công tác phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu. Do đó, theo chỉ đạo của cấp trên và Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương, đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động của 743 Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng”; triển khai thực hiện tốt các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; triển khai thực hiện thần tốc xét nghiệm, truy vết, áp dụng linh hoạt biện pháp khoanh vùng, cách ly y tế, kịp thời đưa đi điều trị các trường hợp nhiễm bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây nhiễm tại cộng đồng; triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và hơn hết là sự đồng lòng, chung tay, góp sức của toàn thể nhân dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Đại Lộc trong thời gian qua đã đạt hiệu quả tốt.

Huyện Đại Lộc: Nhiều kỳ vọng và quyết tâm trong năm mới
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, linh hoạt và hiệu quả.

Ngoài ra, các công tác bảo đảm an sinh xã hội được tập trung thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao.

Năm mới, thắng lợi mới

Trong năm 2022, huyện Đại Lộc nhận định, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường, sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra phía trước. Nhưng với quyết tâm vượt qua khó khăn, UBND huyện đặt mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; Tiếp tục giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý của nền kinh tế.

Năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đại Lộc phấn đấu: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; tích cực đẩy mạnh việc triển khai các dự án phát triển nhà ở thương mại; hoàn thiện, từng bước nâng cao các tiêu chí phấn đấu đạt huyện nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa; tiếp tục phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; phát triển kinh tế gắn với xây dựng đời sống văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bám sát thực tiễn, hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện chu đáo, quyết liệt các nhiệm vụ trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, nghị quyết chỉ đạo. Trong phát triển kinh tế, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục đưa cơ giới hóa, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình sản xuất liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Hỗ trợ phát triển các khu chăn nuôi tập trung theo quy hoạch, chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đối với hình thức chăn nuôi trang trại, gia trại để tăng tính hiệu quả. Tiếp tục tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã để đáp ứng yêu cầu phát triển nhưng phải đảm bảo những mục tiêu định hướng lớn mà các quy hoạch đã đề cập nhằm phát huy tất cả mọi tiềm năng, lợi thế góp phần đưa kinh tế - xã hội huyện phát triển theo hướng bền vững; phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025...

Huyện Đại Lộc: Nhiều kỳ vọng và quyết tâm trong năm mới
Năm 2022, huyện Đại Lộc Tiếp tục phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đạt được trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với những diễn biến mới của dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng; chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó kịp thời, hiệu quả kể cả trong trường hợp dịch bệnh còn kéo dài với những biến thể nguy hiểm hơn.

Mặc dù còn những khó khăn, thách thức phía trước, song với mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm mới 2022 cùng sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cùng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức năng động, có trách nhiệm, vững chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt là sự đồng thuận, phối hợp tích cực của Nhân dân, tin rằng, huyện Đại Lộc sẽ có những bước chuyển mạnh mẽ và vững vàng hơn nữa trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nhà từng bước đi lên.

Nguyễn Nhàn

Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động