Thứ tư 17/08/2022 12:16
Dòng sự kiện

Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu: Đổi thay và kỳ vọng

01/07/2022 19:45
Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía bắc của tỉnh Lai Châu, những năm gần đây bằng nhiều chương trình, dự án, chính quyền và nhân dân huyện Phong Thổ đã và đang tập trung nguồn lực, đầu tư xây dựng nhiều công trình trọng điểm nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu: Đổi thay và kỳ vọng
Một góc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Huyện Phong Thổ có diện tích 102,92 nghìn ha, chủ yếu là núi cao thấp dần từ đông bắc xuống tây nam với độ cao 1.000-1.500m so với mặt nước biển. Huyện có 18 xã và thị trấn, trong đó 13 xã biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Dân số toàn huyện ước 83.731 người, với nhiều dân tộc anh em cùng chung sống gồm: Dân tôc Dao, Mông, Thái, Hà Nhì, Kinh, Giáy… Thời gian qua, huyện Phong Thổ đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) toàn huyện Phong Thổ ước đạt 2.500.000 triệu đồng, tăng 108,1% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 130.651 triệu đồng). Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người/năm của Phong Thổ ước đạt 34,0 triệu đồng. Đặc biệt, Phong Thổ tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn ứng, thực hiện phân bổ kế hoạch vốn nguồn cân đối ngân sách huyện, đến hết 30/5/2022 huyện đã giải ngân được 37.922 triệu đồng trong tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 80.101 triệu đồng, đạt 47,37% kế hoạch vốn giao. Các dự án luôn chú trọng gắn với quy hoạch phát triển địa phương, coi đó là tiền đề quan trọng, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Các hoạt động về giáo dục, y tế, văn hóa... tiếp tục được duy trì và phát triển. Các trường thực hiện tốt công tác dạy và học, 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, có 82 học sinh giỏi cấp huyện, 10 học sinh giỏi cấp tỉnh... Về y tế, huyện tăng cường công tác y tế dự phòng, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện kịp thời và hiệu quả. Các lễ hội văn hóa dân tộc như: Lễ hội Then Kin Pang, Nàng Han... được duy trì và phát triển, đảm bảo vừa bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc, vừa đảm bảo chống dịch Covid-19. Các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng... đã góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí. Bên cạnh đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Phong Thổ được đảm bảo, tình hình tôn giáo cơ bản ổn định. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quan hệ đối ngoại với huyện Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc tiếp tục được tăng cường. Bộ máy chính quyền cơ sở được củng cố kiện toàn, năng lực quản lý điều hành ngày càng được nâng lên.

Để đảm bảo được nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế địa phương, Ông Đỗ Văn Quynh - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phong Thổ chia sẻ: “Công tác trên địa bàn khó khăn, nội lực trong dân, nguồn lực Nhà nước dành cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế; phần lớn nguồn ngân sách chi cho đầu tư phụ thuộc vào trung ương, tỉnh. Do vậy, để khai thác tiềm năng, lợi thế, tận dụng các nguồn lực đầu tư và quản lý tốt nguồn thu và chi cho phát triển bền vững là yêu cầu, trách nhiệm không chỉ riêng của lãnh đạo huyện mà cả các phòng chức năng. Từ nhận thức đó, với nhiệm vụ của mình, Phòng Tài chính – Kế hoạch thường xuyên phối hợp với Chi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước huyện quản lý công tác thu ngân sách nhà nước theo quy định; chủ động triển khai các giải pháp tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa.”

Mặc dù còn nhiều khó khăn ở phía trước, song với những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng giúp huyện Phong Thổ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm cho đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, ấm no, hạnh phúc.

Ly Sơn
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động