Thứ hai 27/03/2023 17:28
Dòng sự kiện

Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Quảng Nam

20/01/2020 17:49
UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2030 theo quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 6/1/2020. 
108 giải pháp tiết kiệm năng lượng được đề xuất trong lĩnh vực công nghiệp

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến 2025: Đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 5,0 đến 7,0% so với sản lượng điện thương phẩm; Giảm tổn thất điện năng dưới 5,0%; Đạt 60% trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng nặng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

Phấn đấu đến năm 2025, các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được thay thế bằng các thiết bị đã được dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương. Khuyến khích việc đầu tư xây dựng các nhà máy sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng sinh khối, năng lượng mặt trời, thủy điện …

Mục tiêu đến 2030: Đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 8,0 đến 10,0% so với sản lượng điện thương phẩm; Giảm tổn thất điện năng dưới 4,8%; Đạt 100% trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Đạt 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

ke hoach su dung nang luong tiet kiem va hieu qua tinh quang nam
Lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại Quảng Nam

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam giao các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường quản lý Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tuyên truyền phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp sản xuất; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, công sở; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chiếu sáng công cộng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh; quản lý nhu cầu điện…

Mai Hoa
Xem phiên bản di động