Thứ ba 21/01/2020 00:54

Kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng

20/10/2019 16:56
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng khá và chuyển mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ.
Xem phiên bản mobile