Thứ năm 07/07/2022 00:21
Dòng sự kiện

Lai Châu lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường

19/06/2022 21:58
Bảo vệ Môi trường là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của nhân loại, là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân. Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã bước đầu đạt được kết quả tốt, phong trào bảo vệ môi trường đang từng ngày lan tỏa mạnh mẽ đến từng tổ chức, từng cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu là một tỉnh miền núi Tây Bắc có diện tích tự nhiên là 9.068,78 km², những năm gần đây, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, cùng điều kiện địa lý, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở tại hệ thống giao thông, sạt lở kênh mương thủy lợi , đất nông nghiệp… làm thiệt hại lớn đến nền kinh tế, đời sống của người dân và gây hậu quả không nhỏ đến môi trường sinh thái.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Huy động các nguồn lực xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”. Nhận thức được tầm quan trọng về bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững của địa phương, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường và đạt được những kết quả quan trọng như: Tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt trên 50%; Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước, nhất là các công trình thủy điện trên địa bàn; Từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa nông nghiệp và phòng, chống ô nhiễm môi trường; 100% rác thải y tế, 98% rác thải sinh hoạt tại đô thị được thu gom, xử lý; 66% số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thành phố đã thu gom tập trung rác thải sinh hoạt; các huyện, thành phố có bãi chôn lấp rác thải…

Hàng năm, công tác thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thường xuyên. Kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn Lai Châu cho thấy chất lượng môi trường sống được đảm bảo, không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không có khu vực suy thoái môi trường, không có điểm nóng về môi trường. Các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường được xem xét ngay từ khâu xét chủ trương đầu tư, qua đó thực hiện hiệu quả kiểm soát tốt các nguy cơ ô nhiễm môi trường ngay từ bước đầu tiên. Trong quý I/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 04 dự án. Thẩm định sơ bộ và trả lại hồ sơ báo cáo Đánh giá tác động môi trường 01 dự án. Lai Châu đã tiếp nhận và quản lý, xử dụng hiệu quả 2 trạm quan trắc giám sát nguồn nước trên biên giới tại xã Ka Lăng (Mường Tè) và Ma Ly Pho (Phong Thổ),...

Tuy nhiên, hoạt động bảo vệ môi trường ở Lai Châu vẫn còn những hạn chế như: 1) Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương và một bộ phận người dân về bảo vệ môi trường chưa đầy đủ; 2) Công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt chỉ mới chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị, chưa có hoặc rất ít hoạt động dịch vụ, vận chuyển, xử lý rác thải tại khu vực nông thôn; 3) Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ô nhiễm môi trường còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu; 4) Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở một số xã vẫn còn thấp; và 5) Vẫn còn tình trạng chặt phá rừng ở một số nơi, khai thác vật liệu xây dựng thiếu bền vững…

Để lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường ngày càng mạnh mẽ đến từng tổ chức, cá nhận, thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển bền vững; Tăng cường vai trò hiệu lực của các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường, tổ chức có hiệu quả các nội dung biện pháp bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ môi trường, công nghệ xử lý, tái chế chất thải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; Tập trung xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, chú trọng phát triển du lịch, phát triển sản phẩm phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường... góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lai Châu lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường
Xây dựng bản sáng - xanh - sạch - đẹp ở Lai Châu
Ly Sơn
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động