Thứ tư 27/09/2023 00:06
Dòng sự kiện

Lâm Đồng: : Các văn bản của UBND tỉnh về tách thửa, hợp thửa trên địa bàn tỉnh chấm dứt hết hiệu lực

31/05/2023 11:22
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa qua, đã ban hành văn bản về việc chấm dứt hết hiệu lực của các văn bản của UBND tỉnh về tách thửa, hợp thửa trên địa bàn tỉnh.

Được biết, xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, đề xuất một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh quy định về giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh, theo ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp; căn cứ kết luận cuộc họp giao ban của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, từ ngày 23/5, UBND tỉnh quyết định chấm dứt hiệu lực toàn bộ các văn bản của UBND tỉnh về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh các văn bản.

Lâm Đồng: : Các văn bản của UBND tỉnh về tách thửa, hợp thửa trên địa bàn tỉnh chấm dứt hết hiệu lực
Một góc của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể các văn bản: Văn bản số 4911/UBND-ĐC ngày 05/7/2022 và về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố (Văn bản số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/3/2023).

Qua đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh theo hướng xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa; bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông (do đã được quy định tại Luật Xây dựng và các luật khác liên quan); bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án (do đã được quy định tại Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các Luật khác liên quan)

Chủ tịch Trần Văn Hiệp giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì khẩn trương hoàn thành trước ngày 25/6/2023.

Đình Lĩnh - Trình Nguyên
THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản di động