Lâm Đồng: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện Đơn Dương

06/11/2023 20:46 Phát triển Công nghiệp môi trường
Trong những năm qua, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Huyện Đơn Dương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp và là vựa rau lớn của tỉnh. Hội tụ khá nhiều yếu tố thuận lợi về thời tiết, đất đai, ít bị ảnh hưởng gió bão…; tuy nhiên, địa phương luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên.

Theo Huyện ủy Đơn Dương, để cụ thể hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/HU ngày 25/9/2020 về phát động phong trào ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp; Nghị quyết 12-NQ/HU ngày 5/9/2022 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý, khai thác bảo vệ tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, phân loại chất thải trên địa bàn huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030… Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Lâm Đồng: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện Đơn Dương
Người dân huyện Đơn Dương thu gom rác thải tái chế góp phần bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ giúp phụ nữ và trẻ em nghè

Vviệc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, huyện Đơn Dương luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng môi trường. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, địa phương luôn gắn với đảm bảo môi trường; chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường và hạn chế phát triển các nhóm ngành, nghề có nguy cơ làm ảnh hưởng đến môi trường; công tác thẩm định tác động môi trường trong quá trình trình các cấp phê duyệt, ban hành quyết định chủ trương, cấp phép hoạt động cho các dự án đầu tư trên địa bàn được thực hiện nghiêm ngặt…

Điều đánh quan tâm, địa phương luôn tăng cường tuyên truyền và triển khai công tác thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật để người dân có ý thức tự thu gom rác thải và bỏ đúng nơi quy định. Nhiều vùng sản xuất nông nghiệp đã xây dựng và đặt các bể thu gom rác tại đầu bờ ruộng canh tác. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện thường xuyên. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện không phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tỷ lệ rác thải đô thị và nông thôn được thu gom, xử lý đạt 93,5%. Tại các khu vực nông thôn, vùng đồng bào DTTS được cải thiện về chất lượng môi trường sống, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 96%.

Bên cạnh đó, huyện Đơn Dương cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chung tay giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường; hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần; khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng gắn với phân loại và xử lý rác thải tại gia đình…

Đình Lĩnh
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động