Thứ tư 23/09/2020 22:53

Liên Chiểu: Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường

31/05/2019 15:10
Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường (TNMT) đã luôn được quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ TNMT của các đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Là quận nằm phía tây bắc thành phố Đà Nẵng, có nhiều KCN và các doanh nghiệp đang hoạt động khá lớn trên địa bàn, nên tình hình môi trường của quận tương đối phức tạp so với các địa phương khác trên địa bàn. Vì mục tiêu chung xây dựng thành phố Đà Nẵng, thành phố môi trường, quận Liên Chiểu luôn chú trọng thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường (BVMT).

Khu công nghiệp Hòa Khánh luôn sạch đẹp.

Theo đó, quận Liên chiểu đã ban hành đề án “ Xây dựng Liên Chiểu – quận thân thiện môi trường” giai đoạn ( 2018 – 2020) và tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu của đề án là nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, huy động sự tham gia của các tổ chức kinh tế, đoàn thể chính trị xã hội trong các hoạt động BVMT tại địa phương. Riêng trong năm 2019, quận ủy, UBND quận chọn năm chủ đề là năm thực hiện công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận luôn gắn liền với công tác BVMT.
Trong thời gian qua, Liên Chiểu đã thực hiện nhiều giải pháp và tận dụng tối đa mọi nguồn lực để tham gia công tác BVMT trên địa bàn. Nhận thức của các cấp lãnh đạo, các tổ chức kinh tế - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân về BVMT đã được nâng lên, ý thức trách nhiệm trong việc BVMT có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương và các ngành luôn triển khai kế hoạch và nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác BVMT theo kế hoạch UBND quận giao. Nhiều phong trào quần chúng về BVMT được hình thành phát triển và phát huy tác dụng trong nhận thức nhân dân như: phong trào ngày chủ nhật “ Xanh – Sạch – Đẹp”; Tổ dân phố không rác; Tuyến đường văn minh sạch – đẹp… và các hoạt động hướng về môi trường như: “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “ Ngày môi trường thế giới ( 5/6)”; “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”… thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.

KCN Hòa Khánh nhìn từ trên cao

Đặc biệt, trên cơ sở xác định rõ tầm quan trọng của công tác BVMT, thời gian qua quận Liên Chiểu còn triển khai nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về BVMT.

Ông Đàm Quang Hưng – Chủ tịch UBND quận trao đổi với phóng viên.

Cũng theo ông Hưng, để triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương và nhiệm vụ của Quận ủy, UBND quận về công tác quản lý nhà nước về BVMT trong thời gian tới, quận Liên Chiểu sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chỉ thị và kế hoạch thực hiện công tác BVMT đến mọi người dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc BVMT gắn với nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT; đồng thời tích cực hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp và người dân chấp hành tốt các quy định về BVMT. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.
Lê Tới
Có thể bạn quan tâm
Xem phiên bản mobile