Thứ hai 04/07/2022 00:55
Dòng sự kiện

Một số lưu ý về hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ

24/10/2019 10:56
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Kho bạc Nhà nước đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Công khai số liệu các bộ ngành, địa phương giải ngân chậm Thu ngân sách sẽ giảm 76,6 tỉ đồng nếu hạ thuế nhập khẩu nhôm

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019.

mot so diem luu y ve hoa don dien tu khi ban hang hoa cung cap dich vu
Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Các nội dung cụ thể trên hóa đơn điện tử

Theo Thông tư của Bộ Tài chính, hóa đơn điện tử phải đầy đủ các nội dung sau: a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn; b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế); d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng; đ) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua; e) Thời điểm lập hóa đơn điện tử; g) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định; h) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) và các nội dung khác liên quan (nếu có).

Trong các nội dung trên, Bộ Tài chính đặc biệt hướng dẫn cụ thể về chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua. Theo đó, Thông tư quy định rõ: trường hợp người bán là doanh nghiệp, tổ chức thì chữ ký số của người bán trên hóa đơn là chữ ký số của doanh nghiệp, tổ chức; trường hợp người bán là cá nhân thì sử dụng chữ ký số của cá nhân hoặc người được ủy quyền.

Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì người mua ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

Đơn vị nào được sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ?

Thông tư của Bộ Tài chính quy định rõ về các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có hoặc không có mã của cơ quan thuế.

Cụ thể, các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế gồm: Hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 5 Điều 12 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP…

Đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì các lĩnh vực điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại được xác định theo ngành kinh tế cấp 4 theo Danh mục hệ thống ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử được xác định theo mã ngành bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua internet; kinh doanh siêu thị được xác định theo mã ngành bán lẻ trong siêu thị, trong cửa hàng tiện lợi; kinh doanh thương mại được xác định theo các mã ngành bán buôn, bán lẻ các mặt hàng.

Các tổ chức nào được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Theo thông tư mới ban hành của Bộ Tài chính, các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau: Có tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đã triển khai hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin cho tối thiểu 10 tổ chức. Đã triển khai hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử giữa các chi nhánh của doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.

Ngoài ra, đơn vị phải đáp ứng các điều kiện về tài chính và nhân sự. Cụ thể:

Về tài chính: Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỉ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Về nhân sự: Có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, trong đó có nhân viên có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu.

Tổng cục Thuế căn cứ quy định này thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo trình tự quy định đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đáp ứng đủ các điều kiện.

Duy Khang

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động