Thứ bảy 23/01/2021 12:33

Mức giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Khu liên hợp xử lý rác Bình Hòa

08/05/2020 11:27
Giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh) tại Khu liên hợp xử lý rác Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là 113.700 đồng/tấn rác.
Đơn giá dịch vụ xử lý rác sinh hoạt theo phương pháp chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý Bình Hòa
muc gia toi da dich vu xu ly chat thai ran sinh hoat khu lien hop xu ly rac binh hoa
Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Quyết định số 77/219/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh) và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Khu liên hợp xử lý rác Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Theo đó, giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh) là 113.700 đồng/tấn rác; giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) là 117.300 đồng/m3. Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thuý Hà
Xem phiên bản mobile